Menu

Praktisk info (FAQ)

Fravær: 

”Kan en kandidat, der har været fraværende fra en eller flere dage i forbindelse med teoretisk pædagogikum, indstilles til opgave?”

Der er tilstedeværelsespligt på teoretisk pædagogikum.

For at en kandidat kan indstilles til prøven i teoretisk pædagogikum skal denne have deltaget i mindst 94% af undervisningen, der ligger forud for prøven.

Jf. Pædagogikumbekendtgørelsens §32 kan Undervisningsministeren ”dispensere fra bekendtgørelsen for en enkelt pædagogikumkandidat, hvor helt særlige forhold gør sig gældende”.  Såfremt en skole på vegne af en kandidat ønsker at ansøge om dispensation fra reglen om 94% fremmøde, stiles en begrundet ansøgning til Undervisningsministeriet. UVM meddeler eventuelle dispensationer til udbyderen af teoretisk pædagogikum.  

Der registreres tilstedeværelse for hvert modul i teoretisk pædagogikum. Tilstedeværelsen registreres som den %-andel, kandidaten er tilstede. Kandidaten kan se det, der er registreret,  i Lectio. Kandidaten skal i Lectio angive årsagen til manglende tilstedeværelse. Udbyderen af teoretisk pædagogikum giver ansættende myndighed besked om kandidater med manglende tilstedeværelse løbende. På forlangende kan den ansættende myndighed til enhver tid bede om en oversigt over registreret tilstedeværelse for dennes ansatte.

 

Teopæd-opgaven:

”Jeg har ikke modtaget karakteren for min teopæd-opgave. Hvad gør jeg?”

 Det er Undervisningsministeriet og ikke IKV/SDU, der har ansvaret for opgaven. Det er således ministeriet, der allokerer censorer og meddeler karakterer til skolen. Alle henvendelser vedrørende opgaven rettes derfor til Undervisningsministeriet .

Finansiering:

"Hvordan bliver uddannelsen i teoretisk pædagogikum finansieret?"

 

Det er skolen, der dækker dine udgifter, mens du er i teoretisk pædagogikum. Dvs. du afregner med skolen for transport mv. Langt de fleste skoler dækker også dine udgifter til materialeindkøb. Teoretisk pædagogikum er en taxameterfinansieret uddannelse, hvor staten  betaler for uddannelsen, når den er gennemført. Hvis du imidlertid udelukkende skal i fagdidaktik i et suppleringsfag, er det skolen, der dækker udgiften for deltagelse i det fagdidaktiske modul. Her afregnes internt mellem skolen og Syddansk Universitet, som står for administrationen af uddannelsen.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies