Menu

Bag teoretisk pædagogikum

Medlemmer af Styregruppen:

Styregruppens opgaver er primært styringsmæssige og økonomiske, herunder at godkende budget og regnskab, udpege faggruppeledere og godkende medlemmer og kommissorium for faggrupperne i øvrigt, sikre den forskningsmæssige basering af de afholdte moduler og lignende. 

Medlemmer:

Prodekan Lars Grassmé Binderup. Repræsentant for Syddansk Universitet (formand).
Institutleder Anne Jensen. Repræsentant for Syddansk Universitet.
Professor Lars Bo Henriksen. Repræsentant for Aalborg Universitet.
Prodekan Lars Døvling Andersen. Repræsentant for Aalborg Universitet.
Professor Henning Salling Olesen. Repræsentant for Roskilde Universitets Center.
Prodekan Niels Overgaard Lehmann. Repræsentant for Aarhus Universitet.
Udviklingskonsulent Mette Brinch Thomsen. Repræsentant for Aarhus Universitet.

 

Medlemmer af Uddannelsesrådet:

Uddannelsesrådets opgaver er primært faglige og pædagogiske. Uddannelsesrådet har til opgave at sikre den overordnede tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af moduler og undervisning i teoretisk pædagogikum i henhold til studieordningen, herunder kvalitetssikring og påse evalueringer af modulerne, godkende den overordnede plan for tilrettelæggelse af undervisningen, indkalde til en konference for fagansvarlige forskere, undervisere og andre relevante parter med mere. 

Medlemmer:

Lektor, mag.art. Steen Beck, SDU (formand).
Lektor, ph.d. Michael Caspersen, AU.
Lektor Susana S. Fernández, AU.
Lektor Sven-Erik Holgersen, AU. 
Lektor Martin Niss, RUC.
Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU.
Professor Ellen Krogh, SDU.
Professor Lars Bo Henriksen, AAU.
Fagkonsulent Mette Lyng, MBUL.
Fagkonsulent Sune Weile, MBUL.
Fagkonsulent Lars Andersen, MBUL.
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU. 

 

Det rådgivende udvalg:

Jf. pædagogikumbekendtgørelsens §11 skal det rådgivende udvalg “sikre forbindelsen og erfaringsudvekslingen mellem tilrettelæggerne af teoretisk pædagogikum og underviserne i den gymnasiale sektor, bidrage til at sikre sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum samt medvirke til udviklingen og kvalitetssikringen af teoretisk pædagogikum. Udvalget skal forandledige, at der mindst hvert andet år udarbejdes en evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum”. I det rådgivende udvalg sidder repræsentanter fra lederforeningerne, lærerorganisationerne, Gymnasieskolens Pædagogikumforening, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt repræsentanter for konsortiet. 

Medlemmer:

Rektor Ivar Ørnby for Danske Erhvervsskoler (formand).
Rektor Peter Zinkernagel for Lederforeningen for VUC.
Gymnasielektor Jes Bergholdt, Rungsted Gymnasium for Gymnasieskolernes Pædagogikumforening.
Kontorchef Birte Iversen for UVM.
Chefkonsulent Jens Refslund Poulsen for UVM.
Studieleder Chresten Marstrand for IDA’s fraktion af ingeniører på erhvervsskolerne (FIE).
Therese Holter for GL.
Prodekan Lars Grassmé Binderup. Repræsentant for Syddansk Universitet.
Lektor, mag.art. Steen Beck. Repræsentant for Syddansk Universitet.
Sekretariatsleder Christina Bruun Levinsen. Repræsentant for Syddansk Universitet.
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm. Repræsentant for Syddansk Universitet.

Faggrupper:

Der er nedsat i alt 8 faggrupper i relation til teoretisk pædagogikum: Én almendidaktisk og syv fagdidaktiske grupper. Faggrupperne skal i samarbejde med uddannelseschefen påse, at modulerne i teoretisk pædagogikum gennemføres i overensstemmelse med beskrivelsen i studieordningen, herunder sikre at modulerne har den fornødne faglige og forskningsbaserede kvalitet. Faggrupperne og faggruppelederen deltager således aktivt i tilrettelæggelsen, kvalitetssikringen samt evalueringen af de almen- såvel som fagdidaktiske moduler.

Nedenfor kan du se en oversigt over de nedsatte faggrupper og deres medlemmer:


Den almendidaktiske faggruppe:

Lektor, mag.art. Steen Beck, SDU (faggruppeleder).
Lektor Lene Larsen, RUC.
Lektor, ph.d. Dion Rüsselbæk Hansen, SDU.
Lektor, ph.d. Tina Bering Keiding, AU.
Adjunkt, ph.d. Lea Lund, AU.
Adjunkt Hanne Balsby Tingholm, AU.
Lektor Michael Paulsen, AAU.
Professor Henning Salling Olesen, RUC.

 

Matematik-it:

Lektor, ph.d. Michael Caspersen, AU (faggruppeleder).
Akademisk medarbejder Palle Nowack, AU.
Centerleder, ph.d. Claus Michelsen, SDU.
Lektor Uffe Jankvist, AU.
Professor Morten Misfeldt, AAU.
Lektor Morten Blomhøj, RUC.
Relevante fagkonsulenter.

 

Sprog:

Lektor Susana S. Fernández, AU (faggruppeleder).
Lektor Francesco Caviglia, AU.
Studielektor Chun Zhang, AU.
Studielektor, ph.d. Jane Vinther, SDU.
Lektor, postdoc Alexandra Holsting, SDU.
Lektor George Hinge, AU.
Lektor Steen Bille Jørgensen, AU.
Professor MSO Karen Lund, AU.
Lektor Michael Svendsen Pedersen, RUC.
Relevante fagkonsulenter.

 

Musisk-æstetiske fag:

Lektor Sven-Erik Holgersen, AU (faggruppeleder).
Lektor Charlotte Rørdam, AU.
Lektor Falk Heinrich, AAU.
Lektor Mie Buhl, AAU.
Lektor, ph.d. Susanne Ravn, SDU.
Relevante fagkonsulenter.

 

Naturfag:

Lektor Martin Niss, RUC (faggruppeleder).
Lektor Tinne Hoff Kjeldsen, RUC.
Lektor Niels Jensen, RUC.
Lektor Peter Frederiksen, RUC.
Lektor Niels Bonderup Dohn, AU.
Adjunkt, ph.d. Morten Rask Petersen, SDU.
Relevante fagkonsulenter.

 

Samfundsfaglige og merkantile fag:

Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU (faggruppeleder).
Lektor Aase Lading, RUC.
Lektor Peter Kragelund, RUC.
Lektor Tonny Brems Knudsen, AU.
Projektkoordinator Anne Sørensen, AU.
Lektor, ph.d. Per Servais, SDU
Lektor, ph.d. Klaus Levinsen, SDU.
Ekstern lektor Heidi Eskelund Knudsen, AU.
Relevante fagkonsulenter.

 

Almene humanistiske fag:

Professor Ellen Krogh, SDU (faggruppeleder).
Lektor Stefan Kjerkegaard, AU.
Lektor Marianne Schleicher, AU.
Lektor, M.A, ph.d. Marcel Lysgaard Lech, SDU.
Lektor, ph.d. Nikolaj Frydensbjerg Elf, SDU.
Lektor Peter Hobel, SDU.
Lektor, ph.d. Tina Høegh, SDU.
Relevante fagkonsulenter.

 

Teknologi:

Professor Lars Bo Henriksen, AAU (faggruppeleder).
Lektor Anders Buch, AAU.
Professor Stig Andur Pedersen, RUC.
Lektor Bettina Dahl Søndergaard, AAU.
Relevante fagkonsulenter.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies