Menu

Om teoretisk pædagogikum

For at blive tilmeldt teoretisk pædagogikum skal kandidaten være ansat på en skole, der udbyder stx, hf, htx og/eller hhx. Det er således ikke muligt at tilmelde sig teoretisk pædagogikum som selvbetaler. Det er skolen, der er ansættende myndighed og som derfor tilrettelægger den enkelte kandidats pædagogikum, herunder tilmelder kandidaten til de teoretiske moduler.  

Teoretisk pædagogikum består af en række almendidaktiske moduler (almendidaktik 1 + 2, fagenes samspil samt workshop 1-5) samt et eller flere fagdidaktiske moduler svarende til det antal fag, kandidaten har faglig kompetence i. Der er 20 dages undervisning, heraf 15 som internat, i løbet af det år, pædagogikum forløber for kandidater med to fagdidaktiske moduler. Forud for modulerne læser kandidaterne forskningsbaseret litteratur svarende til cirka 1000 sider for hele forløbet. Litteraturen er en blanding af forskningsformidlede tekster, forskningslitteratur samt teoretiske tekster. Litteraturen danner rammen om og baggrunden for den undervisning, der finder sted på modulerne.

Under Praktisk information kan du finde links til den gældende studieordning, pædagogikumbekendtgørelsen og de faglige mindstekrav. Her finder du også videre informationer om uddannelsens opbygning, ECTS og andre relevante oplysninger.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies