Menu

Fagdidaktik 2018-19

Fagdidaktisk modul:

Dato:

Uge:

Afsætning

29.- 31. oktober 2018

44

Astronomi

28. november 2018

48

Billedkunst

29. -31. oktober 2018

44

Biologi 1 (alle skoleformer) samt bioteknologi A for htx

3. - 5. oktober 2018

40

Biologi 2 (alle skoleformer) samt bioteknologi A for htx

21. - 23. november 2018

47

Bioteknologi A (kun for stx)

27. feb.-1. marts 2019

9

Dansk 1 (hf/stx)

10. - 12. oktober 2018

41

Dansk 2 (hhx/htx/eux)

31. okt.- 2. november 2018

44

Dansk 3(hf/stx)

26. - 28. november 2018

48

Dansk 4 (hf/stx)

6. - 8. februar 2019

6

Dansk 5 (hhx/htx/eux)

27. febr.-1. marts 2019

9

Design

5. - 7. december 2018

49

Dramatik

19. - 21. september 2018

38

Engelsk 1 (hf/stx)

10. - 12. september 2018

37

Engelsk 2 (hhx/htx/eux)

19. - 21. september 2018

38

Engelsk 3 (hf/stx)

22 .- 24. oktober 2018

43

Erhvervsjura

2.-3. oktober 2018

40

Erhvervsøkonomi

28. - 30. november 2018

48

Filosofi

26. - 28. september 2018

39

Finansiering

12. - 14. november 2018

46

Fransk

26. - 28. november 2018

48

Fysik 1 (alle skoleformer)

22. - 24. oktober 2018

43

Fysik 2 (alle skoleformer)

12. - 14. november 2018

46

 

Geovidenskab

6.- 8. februar 2019

6

Historie 1 (hf/stx)

3. - 5. september 2018

36

Historie 2 (hf/stx)

7. - 9. november 2018

45

Historie for hhx (tidl. samtidshistorie)

 3. - 5. september 2018

 36

 Idéhistorie B

6.-8. februar 2019 

6

Idræt 1 (alle skoleformer)

26.-28. september 2018

39

Idræt 2 (alle skoleformer)

12. - 14. november 2018

46

Kinesisk, arabisk,
tyrkisk og russisk (bundtet)

4. -5. oktober 2018

40

Innovation

1. - 3. oktober 2018

40

International økonomi

24. - 26. september 2018

39

IT-fagene (bundtet):
Informatik, programmering, informationsteknologi B merkantil eux og IT A

10. - 12. september 2018

37

Italiensk*

26.-28. november 2018

48

Kemi 1 (alle skoleformer)

1. - 3. oktober 2018

40

Kemi 2 (alle skoleformer)

7. - 9.  november 2018

45

Kommunikation & it

19. - 21. november 2018

47

Kulturforståelse

5. - 7. december 2018

49

Latin og græsk (bundtet)

27. februar-1. marts 2019

9

Markedskommunikation

5. - 7. december 2018

49

Matematik 1 (hf/stx)

3. - 5. september 2018

36

Matematik 2 (hhx/htx)

10. - 12. oktober 2018

41

Matematik 3 (hf/stx)

29. - 31. oktober 2018

44

Mediefag

7. - 9. november 2018

45

Musik

22 .- 24. oktober 2018

43

Naturgeografi

19. - 21. september 2018

38

Oldtidskundskab

21. - 23. november 2018

47

Organisation

26. november 2018

48

Psykologi

14. - 16. november 2018

46

Religion (hf/stx)

21. - 23. november 2018

47

 Retorik

27. februar-1. marts 2019 

9

Samfundsfag 1 

10. - 12. september 2018

37

Samfundsfag 2

14. - 16. november 2018

46

Spansk

1. - 3. oktober 2018

40

Teknikfag

26. - 28. november 2018

48

Teknologi

5. - 7. september 2018

36

Idéhistorie B

6. - 8. februar 2019

6

Tysk

10. - 12. september 2018

37

Virksomhedsøkonomi

10. - 12. september 2018

37

*) Dele af fagdidaktisk modul i italiensk afholdes i samarbejde med fransk med fokus på fremmedsprogsdidaktik.

For de store fag gælder, at der afholdes mere end et fagdidaktisk modul. Kandidaten skal KUN deltage i det ene af disse. Der er tale om gentagelser, idet der er mange kandidater i pædagogikum i disse fag. En skole kan ikke ønske et bestemt modul, fx dansk 1!

Ansættelsesskolen er forpligtet til at planlægge udenom modulerne i teoretisk pædagogikum. De udmeldte datoer kan således ikke ændres i forhold til skolernes kalendere eller årshjul i øvrigt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies