Menu

Fagdidaktik 2017-18

Senest tirsdag i uge 3 ligger alle datoer for de fagdidaktiske moduler klar. De datoer vi eventuelt måtte kende inden da, vil kunne ses herunder og med forbehold for ændringer.

Bemærk ændringer for engelsk for hhx/htx og samfundsfag samt dansk for hhx/htx.

 
Bemærk venligst: Ansættelsesskolen er forpligtet til at planlægge udenom modulerne i teoretisk pædagogikum. De udmeldte datoer kan således ikke ændres i forhold til skolernes kalendere eller årshjul i øvrigt.

IKV/SDU forbeholder sig retten til ændringer, når det endelige kandidattal og fordeling af kandidater er kendt. 

Fagdidaktisk modul:

Dato:

Uge:

Afsætning

23.- 25. oktober 2017

Uge 43

Astronomi

29. november 2017

Uge 48

Billedkunst

30. oktober
- 1. november 2017

Uge 44

Biologi 1* (alle skoleformer + bioteknologi A for htx)

4. - 6. oktober 2017

Uge 40

Biologi 2* (alle skoleformer + bioteknologi A for htx)

22. - 24. november 2017

Uge 47

Bioteknologi A (kun for stx)

28. feb.-2. marts 2018

Uge 9

Dansk 1*(hf/stx)

13. - 15. september 2017

Uge 37

Dansk 2*(hf/stx)

11. - 13. oktober 2017

Uge 41

Dansk 3*(hhx/htx/eux)

1. - 3. november 2017

Uge 44

Dansk 4*(hf/stx)

27. - 29. november 2017

Uge 48

Dansk 5*(hf/stx)

7. - 9. februar 2018

Uge 6

 Dansk 6*(hhx/htx/eux)

 28. febr.-2. marts 2018

Uge  9

Design

6. - 8. december 2017

Uge 49

Dramatik

20. - 22. september 2017

Uge 38

Engelsk 1* (hf/stx)

11. - 13. september 2017

Uge 37

Engelsk 2 (hhx/htx/eux)

15. - 17. november 2017

Uge 46

Engelsk 3*(hf/stx)

23 .- 25. oktober 2017

Uge 43

Engelsk 4*(hf/stx)

7. - 9. februar 2018

Uge 6

Erhvervsret

2.-4. oktober 2017

Uge 40

Erhvervsøkonomi

29. november -
1. december 2017

Uge 48

Filosofi

27. - 29. september 2017

Uge 39

Finansiering

20. - 22. november 2017

Uge 47

Fransk

27. - 29. november 2017

Uge 48

Fysik 1* (alle skoleformer)

11. - 13. oktober 2017

Uge 41

Fysik 2* (alle skoleformer)

13. - 15. november 2017

Uge 46

 

Geovidenskab

7.-9. februar 2018

Uge 6

Historie 1* (hf/stx)

4. - 6. september 2017

Uge 36

Historie 2*(hf/stx)

30. oktober - 1. november 2017

Uge 44

Historie 3*(hf/stx)

28. februar - 2. marts 2018

Uge 9

Idræt 1* (alle skoleformer)

27.-29. september 2017

Uge 39

Idræt 2* (alle skoleformer)

13. - 15. november 2017

Uge 46

Ikke europæiske sprog (bundtet):
Kinesisk, arabisk,
tyrkisk og russisk

20. - 22. september 2017

Uge 38

Innovation

2. - 4. oktober 2017

Uge 40

International økonomi

25. - 27. september 2017

Uge 39

IT-fagene (bundtet):
Datalogi, informatik, programmering,
infoteknologi, multimedier ogIT-fag

11. - 13. september 2017

Uge 37

Italiensk

1. november 2017

Uge 44

Kemi 1* (alle skoleformer)

2. - 4. oktober 2017

Uge 40

Kemi 2* (alle skoleformer)

30. oktober - 1. november 2017

Uge 44

Kommunikation & IT

20. - 22. november 2017

Uge 47

Kulturforståelse

6. - 8. december 2017

Uge 49

Latin og græsk (bundtet)

6. - 8. september 2017

Uge 36

Markedskommunikation

6. - 8. december 2017

Uge 49

Matematik 1*(hf/stx)

4. - 6. september 2017

Uge 36

Matematik 2* (hhx/htx)

11. - 13. oktober 2017

Uge 41

Matematik 3*(hf/stx)

7. - 9. februar 2018

Uge 6

Mediefag

8. - 10. november 2017

Uge 45

Musik

23 .- 25. oktober 2017

Uge 43

Naturgeografi

20. - 22. september 2017

Uge 38

Oldtidskundskab

22. - 24. november 2017

Uge 47

Organisation

27. -29. november 2017

Uge 48

Psykologi

15. - 17. november 2017

Uge 46

Religion (hf/stx)

22. - 24. november 2017

Uge 47

Samfundsfag 1*(alle skoleformer)

4. - 6. september 2017

Uge 36

Samfundsfag 2*(alle skoleformer)

28. februar - 2. marts 2018

Uge 9

Samtidshistorie (nyt navn: Historie, B)

4. - 6. september 2017

Uge 36

Spansk

2. - 4. oktober 2017

Uge 40

Teknikfag

27. - 29. november 2017

Uge 48

Teknologi

4. - 6. september 2017

Uge 36

Teknologihistorie +
idéhistorie (bundtet)

7. - 9. februar 2018

Uge 6

Tysk (alle skoleformer)

11. - 13. september 2017

Uge 37

 


Virksomhedsøkonomi 1

11. - 13. september 2017

Uge 37

Virksomhedsøkonomi 2

28. februar – 2. marts 2018

Uge 9

 
 
 
 
 
 
 
 

 For de store fag gælder, at der afholdes mere end et fagdidaktisk modul. Kandidaten skal KUN deltage i det ene af disse. Der er tale om gentagelser, idet der er mange kandidater i pædagogikum i disse fag. En skole kan IKKE ønske et bestemt modul, fx dansk 1!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies