Skip to main content

Praktisk information

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål der kan være i forbindelse med Teoretisk Pædagogikum


27. januar 2022

Til kandidater der skal deltage på modulet ’At være lærer på de gymnasiale uddannelser’ (LPG) den 31. januar – 1. februar. Mandag den 31. januar er der stadig krav om coronapas for deltagelse på konferencestedet. Dog gør vi opmærksom på, at vi følger UVM’s retningslinjer i forhold til coronapas. Se nedenstående:

Efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan selvisolationen ophæves, hvis:

 • Personer med symptomer er blevet symptomfri, dog minimum 4 døgn fra testtidspunktet, og
 • Personer uden symptomer har været i selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet.

Det vil sige, hvis du har en positiv test fra den 27. januar eller tidligere, må du gerne deltage på modulet, såfremt du ikke længere har symptomer. I så fald skal du kontakte paedagogikum@sdu.dk, så vi kan registrere, at du må deltage uden gyldigt coronapas. Er din test fra den 28. januar og frem til modulet, må du ikke deltage på modulet, og du bliver i stedet sat på et virtuelt hold, så du deltager online - kontakt paedagogikum@sdu.dk.

Er du så syg, at du ikke deltage online, skal din kursusleder sende en sygemelding til paedagogikum@sdu.dk mandag morgen.  

I forbindelse med den 4. fagdidaktiske dag og 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' vil telefonen have ændrede åbningstider
Kontakt Pædagogikumsekretariatet på 65 50 22 80:

28. januar: 7.30-15.00

31. januar: 7.30-18.00

1. februar: 7.30-15.00

17. januar 2022

Modulet 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' den 31. januar - 1. februar bliver afholdt med fysisk fremmøde på ODEON i Odense. Fravær bliver registeret som altid på uddannelsen, og der bliver fulgt op på fravær og undervisningen, så de kandidater, der af den ene eller anden grund har for meget fravær, kan blive indstillet til prøven. Nærmere corona-restriktioner på ODEON bliver udmeldt i teamet TP 2021/2022. Her vil det også blive udmeldt, hvordan man forholder sig ved mistanke om smitte eller ved manglende gyldigt Corona-pas. Eventuelle spørgsmål kan rettes til pædagogikumsekretariatet.

22. december 2021

Modulet 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' den 31. januar - 1. februar er planlagt til at blive afholdt med fysisk fremmøde på ODEON i Odense. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer tæt og melder ud om eventuelle ændringer af modulet, når vi ved mere i midten af januar. 

11. november 2021

Vær opmærksom på, at det igen er nødvendigt og medbringe et gyldigt coronapas når man møder op til modulerne. 

 • Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden.

 • Du har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er højst 96 timer gammel eller en hurtigtest, der er højst 72 timer gammel.

 • Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat, så tidligere smitte fremover giver gyldigt coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test til 6 måneder efter.


3. august 2021

Vær opmærksom på, at man stadig skal medbringe et gyldigt coronapas når man møder op til modulerne. 

 • Et negativt resultat af en COVID-19-test (PCR-test), der er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. For quick-test gælder det, at de skal være højst 72 timer gammel
 • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 240 dage (8 måneder) gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • Fået foretaget 1. vaccinationsstik mod covid-19, der er mindst 14 dage og højst 42 dage gammel (Indtil vaccinationen fremgår af coronapasset, skal man fortsat kunne fremvise negativ test)
 • En gyldig test i forhold til coronapas er enten en kviktest eller en PCR test. Det vil sige, at selvtest ikke er gældende som coronapas.     

 

9. april 2021

Modulet ’At være lærer i samfundet’ (LIS) afholdes som online-undervisning.

Tid:

 • Dag 1 afholdes som allerede aftalt med underviseren på holdet.
 • Dag 2 kl. 8.30-17
 • Dag 3 kl. 8.30-15

Program udmeldes af underviserne i Teams ca. en uge før modulet.

 

9. marts 2021
Grundet de forlængede restriktioner bliver modulet At være lærer i praksis 3 (LIP3) afholdt virtuelt via teams. Som kandidat bedes du holde øje med dit almendidaktiske holdteam. 

9. februar 2021
Det er besluttet at rykke rundt på indholdet i modulerne LIP3 (1. marts) og LIP4 (22. marts). Da modulet LIP4 er et allerede planlagt virtuelt modul, er det vores håb, at ved at rykke rundt på modulerne, vil det være muligt at køre modul LIP3 med fysisk fremmøde den 22. marts.

Det vil sige, at

- modulet At være lærer i praksis 4 afholdes den 1. marts virtuelt via holdets Teams kl. 8.30-12.00. Det er altså pensum og opgaver til LIP4, der skal forberedes her.
- modulet At være lærer i praksis 3 afholdes den 22. marts og forventes at afholdes med fysisk fremmøde kl. 9-15.30. Eventuelle ændringer omkring dette, meldes ud senest mandag i uge 10. 

Som kandidat bedes du holde øje med dit almendidaktiske holdteam, hvor jeres undervisere vil dele program mv. til den 1. marts.

Information omkring ovenstående er sendt ud på mail til de berørte kandidater og deres kursusledere.

16. december 2020
Modulet ’At være lærer på de gymnasiale uddannelser’ afvikles den 18.-20. januar 2021. Kursuslederne er pr. dags dato informeret via mail. Kandidaterne vil herefter kunne orientere sig i programmerne, der findes i Teams (fagdidaktik og AD-holdet). Programmerne foreligger senest 6. januar 2021.

8. december 2020

Information om afvikling af de fagdidaktiske moduler i denne uge er sendt direkte til kandidaternes kursusledere pr. mail tidligere i dag.

7. december 2020

Nærmere informationer om afvikling af fagdidaktiske moduler i uge 50 udmeldes den 8. december her på denne side.

4. december 2020

LIP2 for alle hold i region Hovedstaden afvikles virtuelt på mandag den 7. december efter udmeldingen om, at Hovedstaden er rykket op på risikoniveau 4. 
De fagdidaktiske moduler afvikles som hidtil ved fysisk fremmøde.


6. november 2020
På grund af nedlukning af syv nordjyske kommuner afvikles fagdidaktik nu både ved fysisk fremmøde og virtuelt for de kandidater, der ikke må forlade deres bopælskommune. Hvis en kandidat bor uden for en af de syv berørte kommuner, skal kandidaten deltage i fagdidaktik ved fysisk fremmøde.

5. november 2020
Pressen melder i dag, at kommunegrænserne i udvalgte nordjyske kommuner lukkes de næste fire uger. Vi er klar med en udmelding i morgen om, hvordan man skal forholde sig til den situation i forhold til pædagogikum. Udmeldingen vil stå her på siden.

26. oktober 2020

Modulerne på Teoretisk Pædagogikum vil stadig blive afholdt med fysisk fremmøde. Vi er i dialog med alle kursussteder for at sikre os, at retningslinjerne bliver overholdt på alle lokationer. Fra den 29. oktober er det et krav at bære mundbind overalt på hotellerne. Bemærk nogle hoteller har allerede krav om mundbind på nuværende tidspunkt. 

21. september 2020
På Teoretisk Pædagogikum følger vi COVID19-situationen tæt, og vi informerer her på siden om de forholdsregler, uddannelsen tager og de ændringer, der måtte komme som følge af udviklingen i epidemien. Vær opmærksom på, at retningslinjerne kan ændre sig fra dag til dag.


Pr. d.d. (dvs. 21. september) gælder:

 • at alle pædagogikumkandidater, uanset kommune kan deltage fysisk.
 • at kursusstederne overholder de retningslinjer, som myndighederne anbefaler med overholdelse af afstandsreglerne og håndsprit. Undersøg gerne det enkle kursussteds retningslinjer. Placeringen for et modul kan findes i kalenderen.
 • at der på flere kursussteder/hoteller er indført krav om brug af mundbind i deres restauranter og serveringsområder samt konferenceområder. Man skal ikke bruge mundbind, når man sidder ned. På nogle hoteller er det muligt at købe mundbind, ellers opfordrer vi til, at man selv medbringer dem.
 • at kandidater ligeledes overholder myndighedernes anbefalinger
 • at en kandidat melder sig syg hos sin kursusleder, hvis man udviser symptomer på Corona. Kursuslederen kontakter derefter Pædagogikumsekretariatet

 

Ved spørgsmål kontakt pædagogikumsekretariatet på paedagogikum@sdu.dk.

Skolen leder udsteder bevis for gennemført pædagogikum. Beviset er alene gyldigt, når følgende er vedlagt:

 • underskrevet bevis for bestået praktisk pædagogikum
 • karakterbevis for bestået Teoretisk Pædagogikum (sendes til skolen fra Pædagogikumsekretariatet)
 • underskrevet realiseret uddannelsesplan
 • dokumentation for evt. merit for dele af pædagogikum. Det skal klart fremgå af beviset, hvad der er givet merit for og på hvilket grundlag.

Suppleringskandidater tilsendes  bevis for deltagelse i fagdidaktisk modul og/eller At være lærer på de gymnasiale uddannelser fra Pædagogikumsekretariatet.

Pædagogikum udgør samlet 60 ECTS. Teoretisk Pædagogikum udgør 20 ECTS, og Praktisk Pædagogikum udgør 40 ECTS.

Gældende faglige mindstekrav (af 2018)

De faglige mindstekrav (af 2014): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29265

Teoretisk Pædagogikum er en taxameterfinansieret uddannelse, hvor staten betaler for uddannelsen, når den er gennemført.  

Hvis en kandidat udelukkende skal i fagdidaktik i et suppleringsfag, er det skolen, der dækker udgiften for deltagelse i det fagdidaktiske modul. Her afregnes internt mellem skolen og SDU, som står for administrationen af uddannelsen. 

Det er skolen, der dækker kandidatens udgifter og materialeindkøb undervejs i uddannelsesforløbet.  

Kandidatens uddannelse foregår på forskellige kursussteder.

De fagdidaktiske moduler, almendidaktik, 'At være lærer', 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' & 'At være lærer i samfundet', afvikles som internater. Det betyder, at kandidaten bor og spiser på kursusstedet.

1-dags moduler er med fuld forplejning, men uden overnatning. 

På Teoretisk Pædagogikum anvender vi Microsoft Teams som vores undervisnings- og kommunikationsplatform. Kandidaten får adgang til systemet i starten af juli. Nogle kandidater vil således  have to Teams-login, hvis skolen også anvender Teams.

Det vil sige, at man via Teams kan finde den seneste information fra pædagogikumsekretariatet, få adgang til litteratur, programmer, videoer etc.

Skolens leder har mulighed for at tildele kandidater merit for dele af Teoretisk Pædagogikum, såfremt kandidaten har erhvervet sig teoretisk og/eller praktisk viden og kvalifikationer på anden vis.

Der skal i hvert tilfælde foretages en individuel vurdering, herunder skal indhentes en faglig vurdering ved uddannelseschefen for Teoretisk Pædagogikum jf. §23 (avv@sdu.dk). I bekendtgørelsen er anført følgende vedrørende merit:

§ 23. ”Skolens leder kan efter ansøgning [fra kandidaten] give en pædagogikumkandidat merit for dele af pædagogikum i henhold til denne bekendtgørelse, hvis lederen vurderer, at kandidaten har erhvervet teoretiske eller praktiske pædagogiske kvalifikationer, der indebærer, at kandidaten har nået de faglige mål, som er fastsat for dele af uddannelsen. Ved tildeling af merit øges omfanget af egenundervisning i pædagogikum med et omfang svarende til det meritgivende forløb. 

Stk. 2. Kandidaten skal ved ansøgning om merit dokumentere de formelle kvalifikationer, der ligger til grund for ansøgningen. Skolens leder skal på baggrund af kandidatens dokumentation indhente en faglig vurdering af ansøgerens meritgivende teoretiske pædagogiske kvalifikationer fra den godkendte udbyder af teoretisk pædagogikum, jf. § 9, stk. 2 [vores kursivering]. Ansøgning om merit og eventuel tildeling af merit skal ske i forbindelse med ansættelse af pædagogikumkandidaten”.

Undervisningsministeriet kan vejlede i forhold til ”merit” for praktisk pædagogikum jf. §28 i pædagogikumbekendtgørelsen.

På Teoretisk Pædagogikum undervises i den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad god uddannelse er. Når denne viden opdateres, opdateres uddannelsen også, og derfor anbefales det, at kandidaterne følger den ordinære uddannelse. Nogle kandidater har imidlertid erhvervet denne viden fra anden uddannelse, og hvert år tilmeldes et mindre antal kandidater med merit. 

Som meritkandidat forventes det, at man selv har orienteret sig i de temaer, man har fået merit for, og herunder, at man har sat sig ind i uddannelsens materiale, didaktik og metode. Uddannelsen bygger på teoritilegnelse, caseanalyse og aktionslæring. Dette beskrives hos blandt andre Steen Beck i Didaktisk tænkning på arbejde, Frydenlund 2019. 

Meritkandidater afslutter uddannelsen med den skriftlige prøve på samme vis som ordinære kandidater. På Teoretisk Pædagogikum vejledes ikke i opgaveskrivningen, men gennem arbejdet med aktionslæringen får kandidaterne i samarbejde med andre mulighed for at undersøge praksisfunderede problemstillinger i et teoretisk perspektiv. 
 • For at en kandidat kan indstilles til den afsluttende prøve i Teoretisk Pædagogikum, skal kandidaten have deltaget i mindst 95% af undervisningen
 • UVM kan i særlige tilfælde dispensere for reglen om 95% tilstedeværelse, og hvis en skole ønsker at søge om dispensation, sendes en ansøgning til Undervisningsministeriet

 • Der registreres tilstedeværelse for hvert modul i uddannelsen.

 • Sekretariatet giver løbende besked til skolen om kandidater med manglende tilstedeværelse

Den 4. fagdidaktiske dag afholdes virtuelt i Teams den 28. januar 2022. 

For ordinære kandidater er den 4. fagdidaktiske dag en del af modulet At være lærer på de gymnasiale uddannelser. Modulet omfatter den 4. fagdidaktiske dag den 28. januar og desuden datoerne 31. januar-1. februar som internat på Hotel Odeon i Odense.

Suppleringskandidater deltager alene i den 4. fagdidaktiske dag. 

 Valg af fag til det fagdidaktiske projekt sker via et tilmeldingsskema, der vil blive sendt direkte til kandidaten i december.

Spørgsmål og svar til det fagdidaktiske projekt

Klik her

Sidst opdateret: 07.12.2021