Skip to main content

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådets opgaver er primært faglige og pædagogiske. Uddannelsesrådet har til opgave at sikre den overordnede tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af moduler og undervisning i teoretisk pædagogikum i henhold til studieordningen, herunder kvalitetssikring og påse evalueringer af modulerne, godkende den overordnede plan for tilrettelæggelse af undervisningen, indkalde til en konference for fagansvarlige forskere, undervisere og andre relevante parter med mere. 


Medlemmer:


- Professor Susana Silvia Fernández, AU (formand)

- Lektor, ph.d. Morten Blomhøj, RUC

- Professor Lars Bo Henriksen, AAU

- Professor Mie Buhl, AAU

- Lektor Lene Møller Madsen, KU

- Professor Morten Misfeldt, KU

- Fagkonsulent Mimi Olsen, UVM

- Fagkonsulent Mikkel Krag Brunvold, UVM

- Fagkonsulent Søren Husted-Pedersen, UVM

- Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU 

- Professor Nikolaj Elf, SDU

- Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU

- Lektor Maren Aarup, Ordrup Gymnasium

- Lektor Mona Rask Langerhuus, Campus Vejle

- Lektor Pia Ballegaard Hansen, Rybners

- Lektor Rikke Kirkegaard Thøgersen,  Aalborg Handelsgymnasium

Sidst opdateret: 23.02.2021