Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Teoretisk Pædagogikum er en vekseluddannelse, hvis formål er at støtte det, kandidaten arbejder med i praktisk pædagogikum. Uddannelsen er en universitetsuddannelse, som læses uden for universiteterne tæt på skolen, og uddannelsen svarer til 20 ECTS-points. Den afsluttes med en skriftlig prøve, og for at blive indstillet til prøven skal kandidaten deltage i hele uddannelsen.

 

På Teoretisk Pædagogikum tilknyttes kandidaten det samme hold og den samme underviser gennem de almendidaktiske moduler og workshops. På de fagdidaktiske moduler vil kandidaten møde kursusledere med stort indblik i den faglige udvikling, og kandidaten vil ligeledes møde fagets fagkonsulent.

 

Pædagogikumuddannelsen udgør samlet 100% af kandidatens arbejdstid i skoleåret, og 2/3 del af kandidatens arbejdstid planlægges på skole, mens Teoretisk Pædagogikum udgør en 1/3 af kandidatens arbejdstid og planlægges af uddannelseschefen for Teoretisk Pædagogikum. 

 

Uddannelsens forløb:


Efterår

August

September-december

Oktober

September-december

December

At være lærer

At være lærer i fag A

At være lærer i praksis 1

At være lærer i fag B

At være lærer i praksis 2

3 dage

3 dage

1 dag

3 dage

1 dag

Regional

National

Lokal

National

Lokal

 

Forår

Januar-februar

Marts

Marts-april

April-maj

Maj-juni

At være lærer på de gymnasiale uddannelser

At være lærer i praksis 3

At være lærer i praksis

At være lærer i samfundet

Eksamen

3 dage

1 dag

½ dag

3 dage

Opgaveaflevering

National

Lokal

Virtuel

Regional

 


Sidst opdateret: 28.10.2020