Skip to main content

Styregruppen

Styregruppens opgaver er primært styringsmæssige og økonomiske, herunder at godkende budget og regnskab, udpege faggruppeledere og godkende medlemmer og kommissorium for faggrupperne i øvrigt, sikre den forskningsmæssige basering af de afholdte moduler og lignende. 


Medlemmer:

- Prodekan Lars Grassmé Binderup. Repræsentant for Syddansk Universitet (formand)

- Institutleder Per Krogh Hansen. Repræsentant for Syddansk Universitet

- Professor Lars Bo Henriksen. Repræsentant for Aalborg Universitet

- Prodekan Olav Geil. Repræsentant for Aalborg Universitet

- Professor Henning Salling Olesen. Repræsentant for Roskilde Universitets Center

- Viceinstitutleder Camilla Schmidt. Repræsentant for Roskilde Universitets Center

- Prodekan Niels Overgaard Lehmann. Repræsentant for Aarhus Universitet

- Centerleder Arne Kjær. Repræsentant for Aarhus Universitet

- Institutleder Anne Jensen. Repræsentant for Københavns Universitet

Institutleder Jan Alexis Nielsen. Repræsentant for Københavns Universitet

- Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU

- Kontorchef Christina Bruun Levinsen, SDU

Sidst opdateret: 23.02.2021