Styregruppen

Styregruppens opgaver er primært styringsmæssige og økonomiske, herunder at godkende budget og regnskab, udpege faggruppeledere og godkende medlemmer og kommissorium for faggrupperne i øvrigt, sikre den forskningsmæssige basering af de afholdte moduler og lignende. 


Medlemmer:

Prodekan Lars Grasme Binderup. Repræsentant for Syddansk Universitet (formand)
Institutleder Per Krogh Hansen. Repræsentant for Syddansk Universitet
Professor Lars Bo Henriksen. Repræsentant for Aalborg Universitet
Prodekan Olav Geil. Repræsentant for Aalborg Universitet
Professor Henning Salling Olesen. Repræsentant for Roskilde Universitets Center
Viceinstitutleder Camilla Schmidt. Repræsentant for Roskilde Universitets Center
Prodekan Niels Overgaard Lehmann. Repræsentant for Aarhus Universitet
Centerleder Arne Kjær. Repræsentant for Aarhus Universitet
Institutleder Anne Jensen, Repræsentant for Københavns Universitet
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU
Kontorchef Christina Bruun Levinsen, SDU