Studieordning

Studieordning for Teoretisk Pædagogikum 2019 følger Pædagogikumbekendtgørelsen fra 2018 og indeholder formålsbeskrivelser for alle modulerne samt den afsluttende prøve i uddannelsen.

Den tidligere studieordning fra 2014 findes i en dansk og engelsk version.

Studieordning

Læs hele Studieordning 2019

Klik her

Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Klik her

Bekendtgørelse

Gældende bekendtgørelse (af 2018)

Bekendtgørelse

Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Klik her