Skip to main content

Rådgivende udvalg

Jf. pædagogikumbekendtgørelsens §11 skal det rådgivende udvalg “sikre forbindelsen og erfaringsudvekslingen mellem tilrettelæggerne af Teoretisk Pædagogikum og underviserne i den gymnasiale sektor, bidrage til at sikre sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum samt medvirke til udviklingen og kvalitetssikringen af Teoretisk Pædagogikum. Udvalget skal foranledige, at der mindst hvert andet år udarbejdes en evalueringsrapport om kvaliteten af Teoretisk Pædagogikum”. I det rådgivende udvalg sidder repræsentanter fra lederforeningerne, lærerorganisationerne, Gymnasieskolens Pædagogikumforening, Undervisningsministeriet, samt repræsentanter for konsortiet. Medlemmer:

- Formand - Rektor Trine Ladekarl Nellemann, repræsentant for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

- Rektor, Susan Mose, repræsentant for Danske Gymnasier

- Rektor Morten Hansen, repræsentant for de Private Gymnasier

- Rektor Lene Yding, repræsentant for Danske HF & VUC

- Lektor Karin Lage, Pædagogikumforeningen

- Morten Bayer, repræsentant for GL

- Læringskonsulent Trine Rhein-Knudsen, repræsentant for UVM

- Sune Weile, repræsentant for UVM

- Prodekan, formand for Styregruppen Lars Grassmé Binderup, SDU

- Næstformand for Styregruppen, Niels Overgaard Lehmann, AU

- Leder af Uddannelsesrådet, Susana Silvia Fernández, AU

- Kontorchef Christina Bruun Levinsen, SDU

- Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU

Sidst opdateret: 18.03.2021