Skip to main content

Litteratur og forskning

Undervisning redigeret

Litteraturliste 2020/21

  • Kompendium, Teoretisk Pædagogikum 2020/21 
  • Steen Beck: Didaktisk tænkning på arbejde – en brugsbog til almendidaktik på det gymnasiale pædagogikum. Frederiksberg 2019
  • Jens Dolin et al. (red.): Gymnasiepædagogik – en grundbog. 4. udgave. København. Hans Reitzels Forlag 2020.
  • Dion Rüsselbæk Hansen; Lene Larsen & Michael Paulsen: Undervisning, dannelse og ungdomsliv: refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Odense. Syddansk Universitetsforlag 2019

Vi anbefaler desuden indkøb af : 

  • Peter Hobel: Teopædopgaven – den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum – produkt og proces. Frederiksberg. Frydenlund 2019

Kompendium og bøger kan bestilles via Studenterboghandlen