Skip to main content

 

At være lærer i fag: Religion

På fagdidaktik, som for de fleste af kandidaterne involverer to fag og derfor to separate moduler, arbejder kandidaterne med deres fags genstandsfelter og relevans, forskellige didaktiske undervisningsformer og -traditioner samt fagdidaktiske teorier og perspektiver. Kandidaterne formulerer i ét af sine fag et fagdidaktisk projekt, som viderebearbejdes på det modul, der afvikles i sammenhæng med modulet ”At være lærer på de gymnasiale uddannelser”, se § 4. I det fagdidaktiske projekt undersøger kandidaterne et fagdidaktisk problemfeltmed udgangspunkt i egen undervisning og med inddragelse af almendidaktiske og fagdidaktiske perspektiver. 

Fagdidaktik omfatter også 28. januar 2022. Se også studieordningens §2 om "At være lærer i fag" side 5.

Dato: 8.-10. december 2021

Tid: Modulet starter kl. 11 på dag 1

Sted: Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Program

Sidst opdateret: 01.10.2021