Skip to main content

At være lærer i praksis 4

Fjerde endagsmodul (tre timer): Virtuel undervisning og vejledning

Modulet afholdes som synkrononline-undervisning. Ved uddannelsens begyndelse er kandidaterne introduceret til uddannelsens virtuelle læringsplatform, og de har afprøvet flere typer af blended learning undervejs. Som forberedelse til modulet foregår en asynkron læringsaktivitet med medtænkning af blandt andet peer-feedback. På modulet diskuteres aktiviteten mellem underviser og kandidater. Det undersøges desuden, hvad der sker med lærer-og elevroller i virtuel undervisning som digital praksisform. Frem mod næste modul”At være lærer i samfundet”omlægger kandidaterne et undervisningsforløb, en aktion eller det fagdidaktiske projekt eftereget valg, til et virtuel undervisningsforløb.Det forventes ikke, at kandidaten når at afprøve dette forløb i praksis.

Dato: 4. april 2022

Tid: Modulet starter kl. 9.00

Sted: Virtuelt i Teams.

Program: Kommer senere.

Sidst opdateret: 05.07.2021