Første endags-modul: Arbejdsformer og undervisningsformer

Kandidaterne arbejder med forskellige arbejds-og undervisningsformer, som kan bringes i spil i undervisningen. Forholdet mellem arbejds-og vidensformer inddrages, og sammenhængen mellem undervisningsformer og elevernes læreprocesser undersøges og diskuteres. 

Dato: 5. oktober 2020

Tid: Modulet starter kl. 9.00

Sted:
Region Nordjylland Hold A1: Vesterbro 2, 9000 Aalborg.
Region Midtjylland Hold B1: Mindegade 1, 7400 Herning.
Region Midtjylland Hold B2+B3: Østergade 10, 8000 Aarhus. 
Region Syddanmark Hold C1: Petersmindevej 1, 6600 Vejen.
Region Syddanmark Hold C2: Storegade 55, 6100 Haderslev.
Region Syddanmark Hold C3+C4: Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C.
Region Sjælland Hold D1: Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Region Sjælland Hold D2+D3: Sct Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved.
Region Hovedstaden Hold E1+E2: Sydhavns Pl. 15, 2450 København.
Region Hovedstaden Hold E3+E4: Roskildevej 550, 2605 Brøndby.
Region Hovedstaden Hold E5: Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Program