Skip to main content

At være lærer

På modulet arbejdes der med to temaer: A: Lærergerningen og skoleformer; B: Didaktik, kommunikation og elever.

Modulet afholdes som internat over tre dage med 20 undervisningstimer.Hovedvægten ligger på tema B. Som en del af modulet introduceres kandidaterne til uddannelsens didaktiske principper: Teori, case og aktionslæring, samt til sammenhængen mellem almen-og fagdidaktik. Endvidere introduceres studiegrupper, portfolio og virtuel undervisning. 

Tid: Modulet starter kl. 11.00 på første dag.

Region Nordjylland & Region Midtjylland Hold A+B: 12.-14. august 2020 - Rebildvej 36, 9520 Skørping. 
Region Syddanmark Hold C: 17.-19. august 2020 - Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Region Sjælland Hold D: 12.-14. august 2020 - Ørnumvej 6, 4220 Korsør.
Region Hovedstaden Hold E: 17.-19. august 2020 - Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Program