Skip to main content

At være lærer i fag: Idræt hold 2

På fagdidaktik, som for de fleste af kandidaterne involverer to fag og derfor to separate moduler, arbejder kandidaterne med deres fags genstandsfelter og relevans, forskellige didaktiske undervisningsformer og -traditioner samt fagdidaktiske teorier og perspektiver. Kandidaterne formulerer i ét af sine fag et fagdidaktisk projekt, som viderebearbejdes på det modul, der afvikles i sammenhæng med modulet ”At være lærer på de gymnasiale uddannelser”, se § 4. I det fagdidaktiske projekt undersøger kandidaterne et fagdidaktisk problemfeltmed udgangspunkt i egen undervisning og med inddragelse af almendidaktiske og fagdidaktiskeperspektiver. 

Fagdidaktik omfatter også 18. januar 2021. Se også studieordningens §2 om "At være lærer i fag" side 5.

Dato: 9.-11. november 2020. 

Tid: Modulet starter kl. 11 på dag 1. 

Sted: Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Program