Skip to main content

At være lærer i fag: Dansk hold 3, STX/HF

På fagdidaktik, som for de fleste af kandidaterne involverer to fag og derfor to separate moduler, arbejder kandidaterne med deres fags genstandsfelter og relevans, forskellige didaktiske undervisningsformer og -traditioner samt fagdidaktiske teorier og perspektiver. Kandidaterne formulerer i ét af sine fag et fagdidaktisk projekt, som viderebearbejdes på det modul, der afvikles i sammenhæng med modulet ”At være lærer på de gymnasiale uddannelser”, se § 4. I det fagdidaktiske projekt undersøger kandidaterne et fagdidaktisk problemfeltmed udgangspunkt i egen undervisning og med inddragelse af almendidaktiske og fagdidaktiske perspektiver. 

Fagdidaktik omfatter også 28. januar 2022. Se også studieordningens §2 om "At være lærer i fag" side 5.

Dato: 1.-3. december 2021 

Tid: Modulet starter kl. 11 på dag 1

Sted: Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Program

Sidst opdateret: 23.09.2021