Kursus for vikarer

Kursus for vikarer

Kursets målgruppe er ansatte, som ikke har pædagogikum.

Hvis du er medlem af GL, søger du om tilskud til kurset her.