Kurser for vejledere

Vi anbefaler, at nye vejledere tilmelder sig modul 1 og modul 2.

På modul 2 får alle aktører i praktisk pædagogikum (vejledere, kursusledere og tilsynsførende) konkrete tilgange til det fagdidaktiske projekt og de øvrige nye elementer.

Modul 1: Grundlæggende vejledning: Tilgange og muligheder 

Målgruppen er lærere, der som vejledere for pædagogikumkandidater kvalificeres til at udføre kollegial, faglig og professionsbaseret vejledning.

 

Modul 2: Vejleder af ”At være lærer i praksis” og hen mod teopæd-opgaven

Målgruppen er vejledere, som har været på modul 1, samt kursusledere.

Modul 3: Vejlederpraksis tæt på teopæd

Kursets målgruppe er vejledere, kursusledere og tilsynsførende for kandidater i praktisk pædagogikum.

 

 

Modul 1+2: Klædt på som vejleder

Dette er kurset for dig, der som ny vejleder ønsker at være rigtig godt klædt på til vejlederrollen og de vejlederopgaver, teoretisk pædagogikum lægger op til. Samtidig får du mulighed for en stor grad af erfaringsudveksling med andre vejledere, bl.a. i relation til mulige dilemmaer.

Modul 2+3: Vejleder af ”At være lærer i praksis” og tæt på teopæd

Kursets målgruppe er vejledere for kandidater i praktisk pædagogikum, som har været på Vejlederkursus 1.