UG-dagen den 14. januar 2020 'Gymnasiet i det antropocæne'

Early Bird: Tilmeld dig inden 1. november 2019 og spar 450 kr.

Tilmelding

Kom og mød blandt andre: Sebastian Mernild, Ove Korsgaard, Ingerid Straume, Gregers Andersen, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Michael Paulsen og Alexander von Oettingen.

 

Universiteternes Gymnasiedage har i år titlen 'Gymnasiet i det antropocæne'. Det antropocæne refererer til teorien om, at vi befinder os en geologisk epoke, hvor mennesket ('antropos') har altoverskyggende indflydelse på planetens tilstand og fortsatte skæbne. Det handler om, at menneskeheden globalt har udviklet måder og omfang at være til stede på i den såkaldte 'livskritiske zone', hvilket rejser livs!vigtige videnskabelige, politiske, økonomiske og etiske spørgsmål – også i et uddannelsesmæssigt perspektiv. Her bliver det ofte påpeget, at skoler og uddannelser har et ansvar for at medtænke bæredygtighedsperspektiver i både pædagogik og didaktik for at understøtte og styrke de unge i at skabe en verden, som er globalt bæredygtig – ikke bare i dag, men også i fremtiden.

 

Men det er lettere sagt end gjort. Det kan være svært at omdanne fordringer om fremtiden til konkret undervisning, og derfor ønsker vi med konferencen at formidle viden og skabe rammer for en dialog, der kan inspirere og styrke undervisere og ledere på de gymnasiale uddannelser til lokalt at navigere ind i fremtiden.

 

Dialogen vil være gennemgående på årets konference, som byder på inspirerende oplæg og dialogmøder mellem forskere, der sætter temaet i perspektiv både i teori og i praksis, og deltagerne. Desuden byder konferencen på en række workshops, hvor konferencens deltagere er med til at sætte fremtiden til debat.

 

Efter dagens program har du mulighed for at fortsætte samtalen ved at deltage i konferencemiddagen.

 

Foreløbigt program

Sebastian Mernild
Klimaforandringerne og effekten på den smeltende is og havniveauet – hvad fortæller dette os om livsbetingelser i fremtiden?

Ove Korsgaard
"Skal vi begynde at aflære en klassisk forståelse af dannelse?"

Ingerid Straume og Gregers Andersen
Undskyld, er der en voksen til stede?  I disse to oplæg stilles der blandt andet spørgsmål til, om der er en generationskløft mellem de unge og de voksne i klimakampen, og hvordan vi på tværs af generationer kan skabe en bæredygtig verden.

Martin Hauberg-Lund Laugesen
Mørk pædagogik i den antropocæne epoke.

Michael Paulsen
Dannelse og ungdomsuddannelse i det antropocæne - hvordan må dannelsestænkningen nytænkes og uddannelse omgøres.

Alexander von Oettingen
Pissedårlig undervisning - nu og i fremtiden

 

Læs om de tidligere UG-dage

25. september 2018: På kanten af fag - fag og faglige samspil efter Reform 2017

3.-4. oktober 2017Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies