UG-dagen den 14. januar 2020 er aflyst

Kom og mød blandt andre: Sebastian Mernild, Ove Korsgaard, Ingerid Straume, Gregers Andersen, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Michael Paulsen og Alexander von Oettingen.

 

Universiteternes Gymnasiedage har i år titlen 'Gymnasiet i det antropocæne'. Det antropocæne refererer til teorien om, at vi befinder os en geologisk epoke, hvor mennesket ('antropos') har altoverskyggende indflydelse på planetens tilstand og fortsatte skæbne. Det handler om, at menneskeheden globalt har udviklet måder og omfang at være til stede på i den såkaldte 'livskritiske zone', hvilket rejser livs!vigtige videnskabelige, politiske, økonomiske og etiske spørgsmål – også i et uddannelsesmæssigt perspektiv. Her bliver det ofte påpeget, at skoler og uddannelser har et ansvar for at medtænke bæredygtighedsperspektiver i både pædagogik og didaktik for at understøtte og styrke de unge i at skabe en verden, som er globalt bæredygtig – ikke bare i dag, men også i fremtiden.

 

Men det er lettere sagt end gjort. Det kan være svært at omdanne fordringer om fremtiden til konkret undervisning, og derfor ønsker vi med konferencen at formidle viden og skabe rammer for en dialog, der kan inspirere og styrke undervisere og ledere på de gymnasiale uddannelser til lokalt at navigere ind i fremtiden.

 

Dialogen vil være gennemgående på årets konference, som byder på inspirerende oplæg og dialogmøder mellem forskere, der sætter temaet i perspektiv både i teori og i praksis, og deltagerne. Desuden byder konferencen på en række workshops, hvor konferencens deltagere er med til at sætte fremtiden til debat.

 

Efter dagens program har du mulighed for at fortsætte samtalen ved at deltage i konferencemiddagen.

 

Hør her Steen Beck fortælle om 'det antropocæne, fagene og gymnasiet'. Steen Beck, lektor SDU, og Tony Andersen, lektor Odense Katedralskole, vil være konferencens navigatører.  

 

Program

Klimaforandringerne og effekten på den smeltende is og havniveauet – hvad fortæller dette os om livsbetingelser i fremtiden?
SEBASTIAN MERNILD, Professor i klimaforandringer og glaciologi samt administrerende direktør ved det  verdensførende klimaforskningscenter Nansen Centeret i Bergen 
 
Skal vi begynde at aflære en klassisk forståelse af dannelse?
OVE KORSGAARD, Professor emeritus, dr.pæd. ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Aarhus Universitet  
 
Dialog om ungdomsuddannelsernes rolle i antropocæntiden
STEEN BECK og TONY ANDERSEN faciliterer en dialog mellem forskere og salen 
 
Undskyld, er der en voksen til stede? Om generationskløft mellem de unge og de voksne i klimakampen, og hvordan det på tværs af generationer kan blive muligt at skabe en bæredygtig verden
INGERID STRAUME, Ph.d. i pædagogisk filosofi Universitetet i Oslo og GREGERS ANDERSEN, Kulturforsker og postdoc i miljøhumaniora Stockholms Universitet 
 
Dialoger om undervisning i det antropocæne (5 workshops)
1. dialogmøde: Global dannelse - organisatorisk blik på Grenå Gymnasium
2. dialogmøde: Vild med vilje
3. dialogmøde: Klimaretorik på tværs af fag og uddannelser
4. dialogmøde: Fra uddannelse i verdensklasse til uddannelse for verden   
5. dialogmøde: Find vej til en bæredygtig verden 
 
Mørk pædagogik i den antropocæne epoke
MARTIN HAUBERG-LUND LAUGESEN, filosof, uddannelsesforsker og ph.d.-stipendiat ved Institut for Kulturvidenskaber SDU  
 
Dannelse og ungdomsuddannelse i det antropocæne - hvordan må dannelsestænkningen nytænkes og uddannelse omgøres?
MICHAEL PAULSEN, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber SDU 
 
Dialog om Det miskantoniske gymnasium og om hvordan gymnasiets grundtanker kan gentænkes
STEEN BECK og TONY ANDERSEN faciliterer en dialog mellem forskere og salen 
 
Pissedårlig undervisning - nu og i fremtiden
ALEXANDER VON OETTINGEN, prorektor, dr.pæd. UC Syd 
 

 

Læs om de tidligere UG-dage

25. september 2018: På kanten af fag - fag og faglige samspil efter Reform 2017

3.-4. oktober 2017Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv