Ghettolitteratur - forskeren og forfatteren

På denne TEMADAG ser vi på andre historier om ghettoerne. Både forfatternes personlige beretninger og forskernes større billede og længere historie tegner fænomenet anderledes op end politikerne gør.

Hvad er ghettoernes baggrund, og hvordan ser de ud i den aktuelle bølge af litterære opvækstbeskrivelser fra forsømte boligområder – og hvad med TV og musik? 

Dagen består af forelæsninger og workshop, og dagen samles i en samtale mellem Jon Helt Haarder og Morten Pape.

Du får tekster til nyeste tid og læser et tema, der engagerer dine elever. Litteraturen sættes sammen med andre medier, og det hele ses i en længere historie om velfærdsstaten Danmark – med udblik til Skandinavien i øvrigt. Du har til sidst en enestående mulighed for at høre en forsker og en forfatter debattere litteratur og samfund, perkere og kartofler, indhold og form.

Tekstuddrag med mere vil foreligge på forhånd, så dagens workshop-arbejde bliver kvalificeret og brugbart i den efterfølgende undervisning.

Dansklærere i de gymnasiale uddannelser får her en tematisk tilgang til nyeste tid og medier - umiddelbart anvendelig viden, vinkler og greb på nye danske ghettobeskrivelser i mange genrer, farver og formater.

Målgruppe: Gymnasielærere i dansk

Arbejdsformer: Temadagen veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og arbejde i mindre grupper/workshop med henblik på udarbejdelse af faglige og flerfaglige forløb med konkret materiale til brug i efterfølgende undervisning.

Materialer:  Ca. 2 uger før kursusdagen modtager deltagerne et link til en kursushjemmeside, hvor der ligger relevant materiale, som deltagerne bedes læse inden kurset. Endvidere vil forskerne lægge elevorienteret materiale (f.eks. korte tekster, billeder, filmklip, hjemmesider) til brug for den efterfølgende undervisning i temaet/emnet. udarbejde faglige og flerfaglige forløb med konkret materiale til brug i efterfølgende undervisning.

Sted og dato: SDU, Campusvej 55 i Odense, onsdag den 30. oktober i lokale O99. 

Undervisere: Lektor Jon Helt Haarder fra Institut for Kulturvidenskaber samt forfatter Morten Pape.

Pris: 1.900 kr. pr. deltager

Tilmeld dig!

Vil du med til temadag om Ghettolitteratur? Du kan tilmelde dig

lige her