Skip to main content

Sprog er en afgørende faktor for børns sociale relationer, udvikling og læring. Ved at arbejde med sprog i børnehaveklassen kan man stimulere børnene sprogligt og klæde dem godt på til at lære at læse og skrive – og klare sig godt i skolen.

Forskere ved Syddansk Universitet har udviklet et kursusforløb med mulighed for supervision på egen skole, så alle omkring børnehaveklassen – børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen, læsevejledere, DSA-vejledere og tale-høre-konsulenter – kan arbejde sammen om løbende sprogvurdering samt generel og målrettet sprogstimulering for at styrke elevernes sprogudvikling, så de bliver klar til at lære at læse og skrive.

Kurset blev afviklet første gang primo august, og kursusdeltagerne herfra fremhæver især, at der er en tæt sammenhæng mellem den viden og de redskaber, der præsenteres på kurset, og den dagligdag de kender fra klasserne. Mange af de områder, kurset fokuserer på, er allerede prioriteret højt i børnehaveklassen, og dette arbejde kvalificeres og sættes ind i en meningsfuld ramme på kurset. Det giver større arbejdsglæde, og det smitter af på børnene!

Kurset er udviklet af Institut for Kulturvidenskaber i samarbejde med Institut for Sprog og Kommunikation og med Filosofi i Skolen.

Se de to klip med kursusdeltagere fra august 2019

Jean Ølund, Agedrup Skole

Yvonne Jacobsen, Høje Taastrup

 

Læs mere om kurset i denne pjece.

Læs mere om Supervisionstilbud her.

For yderligere information ring til 6550 3907 eller skriv til:

ikv-efteruddannelse@sdu.dk

Sidst opdateret: 19.01.2021