Sprog i børnehaveklassen

Sprog er en afgørende faktor for børns sociale relationer, udvikling og læring. Ved at arbejde med sprog i børnehaveklassen kan man stimulere børnene sprogligt og klæde dem godt på til at lære at læse og skrive – og klare sig godt i skolen.

Forskere ved Syddansk Universitet har udviklet et kursusforløb med mulighed for supervision på egen skole, så alle omkring børnehaveklassen – børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen, læsevejledere, DSA-vejledere og tale-høre-konsulenter – kan arbejde sammen om løbende sprogvurdering samt generel og målrettet sprogstimulering for at styrke elevernes sprogudvikling, så de bliver klar til at lære at læse og skrive.

Kurset blev afviklet første gang primo august, og kursusdeltagerne herfra fremhæver især, at der er en tæt sammenhæng mellem den viden og de redskaber, der præsenteres på kurset, og den dagligdag de kender fra klasserne. Mange af de områder, kurset fokuserer på, er allerede prioriteret højt i børnehaveklassen, og dette arbejde kvalificeres og sættes ind i en meningsfuld ramme på kurset. Det giver større arbejdsglæde, og det smitter af på børnene!

Se de to klip med kursusdeltagere fra august 2019

Video 1

Video 2

Tilmelding og program følger snarest. 

 

Læs mere om kurset i denne pjece.

Læs mere om Supervisionstilbud her.

For yderligere information skriv til:

ikv-efteruddannelse@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies