Skip to main content
Formål
Erfaring viser, at det ofte er en stor udfordring for både lærere og elever at bringe elever i ægte faglige og udforskende dialoger med hinanden. Kursets formål er at inspirere til, hvordan man i gymnasiet kan arbejde med netop dette.
Indhold
De centrale elementer på kurset udgøres af:
- Kategorisering af forskellige former for mundtlighed (præsentation, IRE-strukturen og lærernes faglige sti, undersøgende dialog mv.)
- Udfordringer ved lærerrollen i forskellige former for mundtlighed
- Dialogformer og mundtlighed i forskellige læringsrum (jævnfør Steen Becks læringscirkel)
 
Der vil være særligt fokus på undersøgende dialoger – herunder:
- Inspiration til og afprøvning af forskellige didaktiseringer af undersøgende dialoger
- Lærerrollen i undersøgende dialoger
- Integration af skriftlighed og mundtlighed
- Muligheder med kollaborativ skrivning
 
Begge undervisere er medudviklere af Fredericia Gymnasiums Metroer. De arbejder med udviklingsprojekter angående undersøgende dialoger i undervisningen og har stor erfaring med didaktisering af dialoger i forbindelse med kollaborativ skrivning og formativ feedback.

Undervisere

Rita Juncher Christensen, Fredericia Gymnasium    
Henrik Toft, Fredericia Gymnasium