Skip to main content

Formål
Kurset giver undervisere inspiration og konkrete redskaber til skrive- og revisionsprocesser i forbindelse med de skriftlige opgaver. Kurset introducerer til fælles udvikling og brug af rubrics som et værktøj til at tydeliggøre tavs viden om gode opgavebesvarelser

Rubrics støtter selvevaluering, peer- og underviserfeedback og feedforward, som dermed bidrager til at udvikle elevernes selvstændighed og refleksion over de faglige mål. Endelig er rubrics et redskab til at gøre underviserens arbejde med elevernes skrivning mere målrettet og effektivt i forhold til tidsforbrug.

Indhold
For at forbedre de skriftlige opgaver skal eleverne kende til og forstå de faglige bedømmelseskriterier. Igennem rubrics ekspliciterer man, hvilke bedømmelseskriterier der indgår med hvilken vægt, og man beskriver dem gennem konkrete eksempler. Det giver den enkelte elev specifik feed-up og feedforward, som eleven kan arbejde videre med. Læs gerne Andrade (2005) for yderligere information om rubrics.

Kurset har to hoveddele: for det første udviklingen af rubrics, for det andet elevernes konkrete arbejde med rubrics.  I begge faser spiller eleverne en aktiv rolle, dels som medudviklere af rubrics-beskrivelserne og dels som brugere af rubrics. Eleverne arbejder med selv at vurdere andres besvarelser, før de ser på egen besvarelse ud fra de anvendte kriterier. Kurset er skræddersyet til gymnasielærere, og arbejde med konkrete elevtekster vil indgå i kurset.

Arbejdsform
Der vil være oplæg (OBS: onlinevideo før selve kurset), oplæg og workshop på kursusdagene samt en afprøvningsfase med erfaringsindsamling mellem de to kursusgange. Bemærk, at undervisningssprog er både engelsk og dansk.  

Sidst opdateret: 27.04.2021