Skip to main content

Indhold

Dette kursus er et bud på, hvordan man i højere grad får eleverne til at involvere sig i undervisningen og bidrager til at styrke deres selvstændige tænkning, argumentation og refleksion. Teknikkerne bag den dialogbaserede filosofiske undervisning adskiller sig fra den klassiske undervisning ved, at læreren ikke leverer det faglige stof, men faciliterer en diskussion, hvor eleverne selv bidrager med det faglige indhold.

Denne inddragende og engagerende undervisningsform har sine styrker i forbindelse med dialoger om litteratur, religion, samfundsspørgsmål eller vanskelige diskussioner om fx etik og politiske værdier på en konstruktiv måde. Kurset giver en introduktion til feltets teknikker og potentiale og ideer til, hvordan man efterfølgende kan arbejde videre.

Kurset giver en introduktion til følgende elementer:

  • filosofiske samtalesessioner som alternativ undervisningsform
  • læreren i facilitatorrollen
  • eksempler på temaer der kan behandles i filosofiske samtalesessioner
  • grundteknikker for den filosofiske facilitator
  • faldgruber for den filosofiske facilitator
  • hvordan man kan træne teknikkerne

Der er mange tilgange til, hvordan filosofiske samtalesessioner kan afholdes. I dette kursus følger vi den model, som er udviklet af det britiske Philosophy Foundation og som også ligger til grund for projektet ”Filosofi i skolen” med Odense Kommune. Se mere på www.philosophy-foundation.org og www.filosofiiskolen.dk.

Arbejdsform

Kursets arbejdsformer består af en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. 

Underviser Lektor, ph.d. Caroline Schaffalitzky og post.doc. Søren Sindberg Jensen, begge Filosofi ved Syddansk Universitet