Skip to main content

Skriveprocesser koblet med mundtlighed og elevers samskrivning

Skriveprocesser koblet med mundtlighed og elevers samskrivning

Formål 
Elevers samarbejde om skriftlighed samt kobling mellem skriftlighed og mundtlighed giver mulighed for synergier i den daglige undervisning – både i forhold til elevernes læring og i forhold til lærerens planlægning og feedback.

Dette kursus kvalificerer – bl.a. med afsæt i Fredericia Gymnasiums Metroer – undervisere til at arbejde med dette.

Indhold
Koblingen mellem mundtlighed og skriftlighed er nyttig i alle fag, ikke mindst med Reform 17’s undervisningsbegreb, hvor de to former kombineret med formativ feedback skal integreres i den daglige undervisning i fagene og samtidig bidrage til den samlede progression fra grundforløbet til afsluttende eksamen. 

 

Centrale elementer på kurset udgøres af
• didaktisering af elevernes samarbejde om skriveprocesser
• kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
• processkrivning og formativ feedback 
• den indbyrdes progression mellem opgaver  
• samarbejde mellem fagene om skrivekompetencer

Arbejdsform
Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor den nyeste viden ”bringes i spil” med udgangspunkt i kursusdeltagernes medbragte opgaveformuleringer. Begge undervisere har stor praktisk erfaring med Fredericia Gymnasiums Metroer. Medbring pc.
 
Undervisere
Rita Juncher Christensen, Fredericia Gymnasium
Henrik Toft, Fredericia Gymnasium