Skip to main content

Corona-pandemien har på den ene side skabt et grundlag for at udvikle ny viden om online-undervisning på ungdomsuddannelserne. På den anden side har den gjort online-undervisning mere aktuel end nogensinde før.

Dette kursus vil med udgangspunkt i viden om den virtuelle undervisning under Corona-pandemien, viden om online-undervisning generelt og den enkelte undervises erfaringer med online-undervisning, online-vejledningsmøder og online-præsentationer skabe et grundlag for, at deltagerne bliver bedre til at planlægge og gennemføre online-undervisning på ungdomsuddannelserne. Udover at fokusere på ren onlineundervisning vil man på kurset også arbejde med blended learning, dvs. undervisningsforløb bestående af en blanding af aktiviteter, der foregår dels online og dels på skolen, samt hybrid-undervisning, dvs. undervisning med nogle elever online og nogle elever på skolen samtidigt. 

Formål
Kursets formål er at drøfte, eksemplificere og føre frem til afprøvning af den nyeste viden om god online-undervisning. Hvordan er det i online-undervisningen fx muligt at skabe interaktion og bidrage til refleksion? Kan man engagere sig i undersøgelser og undervisning, når man ikke er i samme fysiske rum? Kan man føle sig motiveret, når man er på afstand? Og hvordan kan viden om online-undervisning og hybrid-læring omsættes til god online-undervisning? Samtidig vil kurset tematisere den omstillingsparathed ift. at gå on-line på no time, som aktuelt er en et vilkår for ungdomsuddannelserne.

 
Udgangspunktet er, at ovenstående spørgsmål fordrer en planlægning og viden, der ikke primært omhandler valg af teknologi og læringsmedier. Med udgangspunkt i TPCK-modellen (Technological Pedagogical Content Knowledge), arbejdes derfor med erfaringsudveksling og undervisningsplanlægning, hvor IT medtænkes på lige fod med fag og almendidaktiske overvejelser.
 
Kurset udbydes for alle med interesse i forskellige former for online-undervisning i ungdomsuddannelserne. På kurset er der både rum til at arbejde i eget fag/faggruppe og til at arbejde skolebaseret (flere faggrupper sammen). 
 
Forslag til program:
1. Forelæsning med professor Ane Qvortrup, der præsenterer resultater af undersøgelsen ”Gymnasiet i den historiske Corona-tid”. Med udgangspunkt i elevers og læreres oplevelse af onlineundervisningen bliver der lagt op til dialog op, hvad vi kan og vil med denne form for undervisning.

2. Breakout-rooms på tværs af fag, skoler og deltagere med fokuspunkter.

3. Præsentation af  TPCK-model og kort forelæsning om didaktisering af digitalisering.

4. Breakout-rooms i fag - fører frem til afprøvning.

5. Retur i plenum - deling af viden

6. Tak for i dag
 
 Muligt tilkøb af en eller to halvdages moduler - kan også afvikles virtuelt.
 

Sidst opdateret: 27.04.2021