Skip to main content

Indhold

Der er forskningsmæssigt belæg for, at evaluering og feedback har positiv betydning for elevers læringsudbytte. Det lyder enkelt, men når evaluering og feedback skal udfoldes i praksis rejser sig en række spørgsmål: Er alle former for feedback lige virkningsfulde? Udfoldes feedback uafhængigt af fag? Hvordan får læreren information om elevernes læring?

På kurset præsenteres og nuanceres væsentlige forskningsresultater og deres mulige didaktiske implikationer. Kurset behandler forskellige evaluerings- og feedbackprocesser og organiseringsformer, som forekommer i undervisningen:

  • evaluering og feedback fra lærer til elev/elever
  • peer-feedback mellem elever
  • elevens selv-evaluering
  • forskellen på at give feedback på skriftlige produkter og andre artefakter over for at give feedback på flygtige præstationer, f.eks. mundtlige præsentationer og oplæg eller praktisk performance.

Arbejdsform

Både oplægsholder og deltagere bidrager med praksiseksempler til inspiration og afprøvning i egne klasser. Hensigten er, at deltagerne forlader kurset med ideer til justering af egen praksis eller en ny idé, der kan prøves i klassen næste dag. Kurset tilbydes som oplæg eller workshop i form af halve eller hele kursusdage, og fokus aftales på forhånd med oplægsholder.

Underviser Vibeke Christensen, lektor, ph.d. ved IKV, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 01.12.2020