Skip to main content

Indhold

Dette halvdagskursus giver undervisere inspiration og redskaber til at arbejde målrettet med feedback i forbindelse med uddannelsens SO-projekter, som leder hen mod SOP,  StudieOmrådeProjektet.

Kurset udspringer af et aktionslæringsprojekt på Odense Tekniske Gymnasium med to undervisere i matematik og bioteknologi. Ved at arbejde systematisk med formativ feedback og peerfeedback i faste grupper opnår eleverne en bedre forståelse for, hvad der kræves i de større skriftlige opgaver – i dette tilfælde studieretningscasen, SO6. Det indebærer også en forståelse af, hvilke krav SOP-opgaven skal leve op og et arbejde med at omsætte bedømmelseskriterierne til konkrete afsnit i egen opgave.

Da elevernes SO-opgaver og SOP i udgangspunkt er flerfaglige, og da skolen skal have en samlet progressionsplan for opgaverne, anbefaler vi, at den halve kursusdag afholdes skolebaseret, gerne i forbindelse med en pædagogisk dag. Det er således også vigtigt, at arbejdet i fagene relaterer sig til den overordnede plan. 

Undervisere er lektor Marit Hvalsøe Schou (matematik) og lektor Marianne Østergaard Nielsen (bioteknologi), begge fra Odense Tekniske Gymnasium.

Læs mere her.

Sidst opdateret: 12.02.2020