Skip to main content
Formål
At give gymnasielærere en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der både samler klassen og rammer den enkelte. På den måde støtter man den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og motivation, mens holdet/klassen er sammen om et fælles fagligt indhold.
 
Indhold
Kurset præsenterer forskellige motiverende differentieringsmuligheder, som de kan udfolde sig inden for gymnasiets fagrække og som har elevmotivation som omdrejningspunkt. Deltagerne får praksiseksempler på, hvordan man bl.a. kan differentiere stoffet efter elevtyper, tempo, materialevalg, sværhedsgrad, elevernes grad af forberedelse og taksonomiske niveauer. Kurset vil også inddrage differentieringsprincipper med afsæt i mindset-baseret undervisning, peer-feedback og peer-undervisning. Derudover kommer der eksempler på, hvordan elevernes progressionsniveau kan øges, når undervisningen tilrettelægges differentieret.
Målgruppe
Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser.