Skip to main content

- Er du interesseret i at forny din undervisning i litterære tekster på måder, som kan engagere dine elever?
- Har du lyst til at fordybe dig i nærlæsninger af tekster og diskutere dem med gode kollegaer?
- Har du brug for at genfortrylle din undervisning i H. C. Andersens eventyr?

Så er det oplagt, at dit gymnasium, evt. i samarbejde med nabogymnasier, rekvirerer kurset Den genfortryllede Andersen i skoleåret 2021-2022.

Kursustilrettelæggere og -undervisere er lektor, ph.d. Steen Beck, Syddansk Universitet, og lektor Tony Andersen, Odense Katedralskole, som tidligere har afholdt et 1-dages kursus om HCA.

Kurset vil præsentere deltagerne for ideer til læsninger af og forløb om H.C. Andersens eventyr og historier i undervisningen og herved give inspiration til litteraturdidaktiske overvejelser i forhold til undervisning i H.C. Andersen. Der lægges vægt på, hvordan man med udgangspunkt i Andersens eventyr kan engagere elever i tekstlæsningen ved at kombinere nærlæsning, historisk læsning, meddigtning og eksistentiel perspektivering med retning mod elevernes eget liv.

 

Hvis I ønsker det, bliver der mulighed for at arbejde med undervisningsdesigns, som deltagerne afprøver i deres egen undervisning - I har mulighed for at få kurset tilpasset jeres ønsker.

Steen Beck forsker i didaktik og læreprocesser og har udgivet bogen Læs Andersen! En inspirationsbog til undervisere og studerende, som omhandler syv eventyr af H.C. Andersen og diskuterer forskellige måder at læse disse på i undervisningen.

Tony Andersen leder af H. C. Andersen Fondens Uddannelsesspor, er medforfatter til bogen Den etiske H. C. Andersen, som har fokus på etiske problemstillinger i en række Andersen-eventyr og rummer oplæg til tematisk læsning i danskundervisningen. De to bøger udleveres som en del af kursusprisen.

TILMELDING: ikv-efteruddannelse@sdu.dk eller direkte til b.ravn@sdu.dk

 

Udtalelser

Deltagere i et tidligere kursus om ”Den genfortryllede Andersen” skrev bl.a. i evalueringerne:

"Fantastiske gode og spændende forelæsere! Nye perspektiver på tekster sat ind i en nutidig kontekst. Et højt fagligt niveau."

"Et fremragende kursus, hvor vi både fik lov til at læse tekster i dybden og styrke vores egen faglighed og samtidig fik nogle konkrete opgaver, forløb og eksempler på, hvordan teksterne kunne gribes an i undervisningen."

"Jeg kom virkelig hjem med en masse nye ideer og læsninger, som jeg kan bruge direkte i morgen."

 

Sidst opdateret: 27.04.2021