Skip to main content

Indhold

Aktionslæring kan bruges som en måde at arbejde med skolens indsatsområder i en konkret undervisningspraksis, men er også en velegnet metode til at udvikle sig som lærer. Formålet med aktionslæring er, at lærerne udvikler undervisningen ved at undersøge, eksperimentere med og skabe andre rutiner, også i forbindelse med konkrete eksempler og dilemmaer omkring Reform17, individuelt og sammen med teamet eller andre kolleger. Kurset henvender sig således både til nye og erfarne gymnasielærere.

Inden kurset kan I som skole, team og/eller som lærer med fordel overveje, hvilke dilemmaer I oplever i forhold til undervisningen, som I ønsker at arbejde videre med. F.eks.:

  • at inddrage dialog med eleverne i forhold til feedback i skriftlige opgaver
  • at anvende gruppe-/klyngevejledning ved større skriftlige opgaver
  • at få større ejerskab til brugen af fælles forløb i egne klasser
  • at bruge formativ evaluering og feedback
  • at anvende karrierelæring i et alment dannende perspektiv
  • at anvende elevsamtaler for at styrke elevernes læring og trivsel

Arbejdsform 

Det skolebaserede kursus kan med fordel arrangeres i form af en indledende halv kursusdag, hvor metoden præsenteres og deltagerne arbejder med at rammesætte deres konkrete aktionslæringsprojekt. I de efterfølgende måneder, hvor I arbejder med de konkrete projekter, tilbydes individuel konsulentbistand (omfanget aftales, f.eks. 8 timer). På den afsluttende halve kursusdag præsenterer skolens lærere deres projekter og I aftaler, enten i studieretningen eller på den enkelte årgang, hvorledes I udnytter erfaringerne og konkret arbejder videre med forslag og anbefalinger.

Det siger andre

”Jeg kan i høj grad anbefale andre skoler at bruge kurset til det samlede lærerkollegium, da det har skabt et øget fælles fokus på udvikling. Med den fælles metode til at arbejde med udvikling er skolens kultur med fokus på åbenhed, samarbejde, sparring og udvikling blevet styrket. Kurset har også hjulpet os til hurtigere at integrere nye kolleger i skolens kultur. Vi har efterfølgende valgt at fortsætte med at bruge metoden i vores teamstruktur som et fælles grundlag til at skærpe fokus på elevernes skrivekompetencer. 

Jeg kan varmt anbefale kurset til andre skoler, som ønsker at styrke samarbejdet og det fælles fokus på skoleudvikling”.

 

Lektor Stine Larsen, kursusleder, Københavns Private Gymnasium

Sidst opdateret: 10.12.2019