Skip to main content

Skolebaserede kurser

Skolebaserede kurser

IKV’s kurser bygger på forskningsbaseret eller forskningsrelateret viden og fokuserer på de krav, som der med 2017-reformen stilles til de gymnasiale uddannelser.

Samarbejde om kurser

Alle IKV-kurser kan rekvireres skolebaseret eller som regionale netværksbaserede kurser, ved at flere uddannelsesinstitutioner i samme område går sammen om et eller flere kurser. De regionalt baserede kurser har den fordel, at man kan etablere faglige netværk, som giver sparring og erfaringsudveksling. 


For yderligere information skriv til:

ikv-efteruddannelse@sdu.dk