Master Modul - Didaktisk udviklingsledelse

 Hvad får man ud af at deltage i undervisningsforløbet? Se film med Natacha og Espen her:

Undervisningens 4 hovedtemaer er:

  • Undervisningsudvikling og didaktiske begrundelser
  • Projekt og organisation
  • Professionsetiske problemstillinger ved skoleudvikling
  • Gymnasiets forandrede styringsvirkelighed og det øgede udviklingspres

Sideløbende med undervisning arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen skole, typisk relateret til skolens indsatsområder.

Tilrettelæggelse
Master Modul - Didaktisk udviklingsledelse tilrettelægges med fire 2-dages seminarer fordelt over ét år. Vælger man at afslutte med eksamen (synopsis), tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider. Bestået eksamen udløser 15 ECTS, som eksempelvis kan give merit for et af de fire moduler på Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik.
Læs mere her.

Seminardatoer for forløbet 2020/2021
Seminar 1:     21.-22. september 2020
Seminar 2:     3.-4. december 2020
Seminar 3:     28.-29. januar 2021
Seminar 4:    18.-19. marts 2021

Pris: kr. 25.000 excl. moms, inklusiv overnatning og forplejning. 

Seminar 5:     6.-7. maj 2021 (skriveseminar, særlig tilmelding)

Pris: Ikke fastlagt endnu, men ca. kr. 5.500 excl. moms, inkl. overnatning og forplejning.

Materialer: ca. kr. 1.000,00

Tilmelding: Vi har et par enkelte pladser tilbage, tilmeld dig ved at sende en mail til Bettina Ross

Tilmelding til Bettina Ross

Send E-mail

Nu kan der søges midler til individuel kompetenceudvikling

Læs mere her