Skip to main content

Master Modul - Didaktisk udviklingsledelse

 Hvad får man ud af at deltage i undervisningsforløbet?

Didaktisk udviklingsledelse - ECTS-givende efteruddannelse

  • Udvikling af didaktik, fag og undervisning
  • Udviklingsprojekter som organisationsudvikling
  • Mellemledelse i den fagprofessionelle organisation
  • Gymnasiets forandrede styringsvirkelighed og det øgede udviklingspres

Sideløbende med undervisning arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen skole, typisk relateret til skolens indsatsområder.

Tilrettelæggelse
Master Modul - Didaktisk udviklingsledelse tilrettelægges med fire 2-dages seminarer fordelt over ét år. Vælger man at afslutte med eksamen (synopsis), tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider. Bestået eksamen udløser 15 ECTS, som eksempelvis kan give merit for et af de fire moduler på Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik.

Læs mere her.

Seminardatoer for forløbet 2022/2023
Seminar 1:     19.-20. september 2022
Seminar 2:     1.-2. december 2022
Seminar 3:     23.-24. januar  2023
Seminar 4:    30.-31. marts 2023

Pris: kr. 29.000 excl. moms, inklusiv overnatning og forplejning. 

Seminar 5:     8.-9. maj 2023 (skriveseminar, særlig tilmelding) Pris:  kr. 6.000 excl. moms, inkl. overnatning og forplejning.

Materialer: ca. kr. 1.000,00

Tilmelding: Tilmeld dig ved at sende en mail til Bettina Ross - tilmeldingsfrist den 1. juli 2022, eller så længe der er ledige pladser.

Tilmelding til Bettina Ross

Send E-mail

Sidst opdateret: 10.12.2021