Menu

Mini Master - Didaktisk udviklingsledelse

 Hvad får man ud af at deltage i undervisningsforløbet? Se film med Natacha og Espen her:

Undervisningens 4 hovedtemaer er:

  • Undervisningsudvikling og didaktiske begrundelser
  • Projekt og organisation
  • Professionsetiske problemstillinger ved skoleudvikling
  • Gymnasiets forandrede styringsvirkelighed og det øgede udviklingspres

Sideløbende med undervisning arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen skole, typisk relateret til skolens indsatsområder.

Tilrettelæggelse
'Didaktisk udviklingsledelse - Mini Master' tilrettelægges med fire 2-dages seminarer fordelt over ét år. Vælger man at afslutte med eksamen (synopsis), tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider. Bestået eksamen udløser 15 ECTS, som eksempelvis kan give merit for et af de fire moduler på Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik.
Læs mere her.

Seminardatoer for forløbet 2018/2019
Seminar 1:     27.-28. september  2018 (torsdag-fredag)
Seminar 2:     19.-20. november 2018 (mandag-tirsdag)
Seminar 3:     24.-25. januar 2019 (torsdag-fredag)
Seminar 4:    18.-19. marts 2019 (mandag-tirsdag)

Seminar 5:     2.-3. maj 2019 (skriveseminar, særlig tilmelding)

Tilmelding
Tilmelding til Bettina Ross bettina.ross@sdu.dk senest den 2. juli 2018.

Tilmelding til Bettina Ross

Send E-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies