Menu

Efteruddannelse for gymnasielærere

 

De aktuelle kursustilbud har en klar praksisorientering og ligger inden for fem hovedområder:

 

De pædagogikumrelaterede kurser omfatter et kursustilbud for vikarer, 4 kursusmoduler for vejledere samt 3 moduler for kursusledere. Vejlederkursus modul 2 og 3 samt "AD1, AD2 og Faglige samspil" giver indblik i de teorier, som kandidaterne arbejder med på teoretisk pædagogikum, og kurserne er også målrettet kursusledere og tilsynsførende.

 

Skolebaserede kurser for gymnasiesektoren, som understøtter den lokale pædagogiske skoleudvikling. Kurserne tilrettelægges og afvikles ved henvendelse til IKV.

 

Temadage er aktuelle kurser i en række af gymnasiets fag med forskningsinput og materialer målrettet den efterfølgende undervisning.

 

Masterkurserne udgør det tredje hovedområde. Disse ligger inden for såvel gymnasiedidaktik som gymnasieorganisation og ledelse.

Mini-Master: Didaktisk udviklingsledelse  er et selvstændigt 1-årigt uddannelsesforløb på 4 seminarer, hvor undervisningsudvikling forankres i organisationen. Kan indgå i en masteruddannelse.

 

Projektlederkurser giver deltagerne forudsætninger for at lede skoleudviklingsprojekter og forankre dem i organisationen.

Projektledelse i armslængde giver pædagogiske ledere redskaber til at være leder for projektledere. 

 

IKV, Syddansk Universitet samarbejder med landets øvrige universiteter om at tilrettelægge og afholde den årlige konference Universiteternes Gymnasiedage. Årets konference, som afholdes 25.-26. september 2018 på Odion Odense, har temaet På kanten af fag, hvor forskere og praktikere i dialog drøfter de muligheder og udfordringer, som temaet lægger op til.

 

Brug menuen til højre, søg direkte i vores aktuelle kurser eller kontakt vores uddannelseskoordinator Bodil Ravn, hvis du er interesseret i en skræddersyet aftale.

Kontakt:


Chefkonsulent Bodil Ravn
b.ravn@sdu.dk, tlf: 6550 3907

Kontakt Bodil Ravn på telefon 6550 3907 eller

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies