Menu

Efteruddannelse for gymnasielærere

 

De aktuelle kursustilbud har en klar praksisorientering og ligger inden for fire hovedområder:

 

De pædagogikumrelaterede kurser, som omfatter et kursustilbud for vikarer, 2 kursusmoduler for vejledere samt 2 moduler for kursusledere. Derudover giver Teori bag praksis indblik i den viden, som kandidaterne arbejder med på teoretisk pædagogikum (målrettet vejledere og kursusledere).

 

Skolebaserede kurser for gymnasiesektoren, som understøtter den lokale pædagogiske skoleudvikling. Kurserne tilrettelægges og afvikles ved henvendelse til IKV.

 

Masterkurserne udgør det tredje hovedområde. Disse ligger inden for såvel gymnasiedidaktik som gymnasieorganisation og ledelse.

Mini-Master: Didaktisk udviklingsledelse  er et selvstændigt 1-årigt uddannelsesforløb på 4 seminarer, hvor undervisningsudvikling forankres i organisationen. Kan indgå i en masteruddannelse.

 

Projektlederkurser giver deltagerne forudsætninger for at lede skoleudviklingsprojekter og forankre dem i organisationen.

Projektledelse i armslængde giver pædagogiske ledere redskaber til at være leder for projektledere. 

 

IKV, Syddansk Universitet samarbejder med landets øvrige universiteter om at tilrettelægge og afholde den årlige konference Universiteternes Gymnasiedage. Årets konference, som afholdes 3.-4. okt. 2017 på Campusvej Odense, har temaet Overgange, og forskere og praktikere drøfter i dialog de muligheder og udfordringer, der ligger i uddannelsessystemets overgange.

 

Brug menuen til højre, søg direkte i vores aktuelle kurser eller kontakt vores uddannelseskoordinator Bodil Ravn, hvis du er interesseret i en skræddersyet aftale.

Kontakt:


Specialkonsulent Bodil Ravn
b.ravn@sdu.dk, tlf: 6550 3907

Kontakt Bodil Ravn: b.ravn@sdu.dk / tlf: 6550 3907 for nærmere oplysninger

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies