Menu

Undervisning og eksamen

Undervisning

Undervisningen er forskningsbaseret og består af forskellige typer af oplæg:
  •Ekspertoplæg – fordybelse i ny forskning
  •Teorioplæg – grundlæggende teorier som udgangspunkt for fælles
     analyse på holdet
  •Metodeoplæg – oplæg om metoder til undersøgelse og udvikling af
    tværprofessionelt samarbejde.

 

De forskellige oplægsformer inspirerer til nye perspektiver på de studerendes projekter. Desuden inddrages øvelser, hvor de studerende arbejder i grupper med blandt andet det undersøgelses- og udviklingsprojekt, de selv er involveret i.

 

I undervisningen arbejdes med fire typer af litteratur, der tematiserer:

  • de aktuelle tendenser i den politiske styring af velfærd, herunder
    uddannelse (NPM, NPG)
  • velfærdsprofessionernes status og mandat, herunder forholdet
    mellem forskellige professionsgrupper og deres
    professionaliseringsbestræbelser.
  • de etiske bestræbelser eller samfundsmæssige forpligtelser, der på
    forskellig vis knytter sig til de forskellige professioner
  • kreativitet og samskabelse i tværprofessionelt samarbejde, og styrker
    og svagheder, muligheder og risici ved disse tilgange.

 

Forløbet tilrettelægges med fire 2-dages seminarer over ét år. Imellem de enkelte seminarer arbejder de studerende med eget projekt, og modtager vejledning og sparring ved forskere/undervisere samt indgår i gensidig kollegial sparring.

 

Tilkøbes eksamen, skrives eksamenssynopsis på et femte seminar med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

 

Undervisningsdatoer

Seminar 1: Den 6.-7.  september 2018

Erfaringer med tværprofessionelt samspil – herunder praktiske øvelser.

 

Seminar 2: Den 11.-12. oktober 2018

Ledelse af tværprofessionelt samarbejde – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 3: Den 29.-30.  november 2018 
Udvikling af tværprofessionelt lederskab – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 4: Den 6.–7.  december 2018
Den permanente forandring – tværprofessionelt lederskab kan ikke bestemmes en gang for alle, men vil kontinuerligt rumme nye udfordringer. Hvordan klæder vi os bedst på til det?

 

Eksamen

Vælger man at afslutte med eksamen, tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider, hvoraf mellem halvdelen og to tredjedele er fælles- læste tekster og resten er individuelt valgte tekster med reference til eget projekt.

 

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastningen på forløbet svarer til 15 ECTS. Man skal regne med at skulle afse 15-20 timer om ugen til at studere, inkl. seminarer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies