Menu

Kursets indhold


TværProfessionelt Lederskab er bygget op omkring fire dimensioner, der kvalificerer de studerende til at understøtte kvalitetssikring, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning i de konkrete netværk, deres tværprofessionelle samarbejde udfolder sig i.
  1. Ledelsesdimensionen tematiserer de aktuelle tendenser i den
      politiske styring af velfærd, herunder uddannelse, og diskuterer
      de nye udfordringer til ledelse.
  2. Professionsdimensionen tematiserer spørgsmålet om
      velfærdsprofessionernes status og mandat, herunder forholdet
      mellem forskellige professionsgrupper og deres
      professionaliseringsbestræbelser.
  3. Klientdimensionen tematiserer de etiske bestræbelser og
      samfundsmæssige forpligtelser, der på forskellig vis knytter sig til
      de forskellige professioner (klienten/studenten/patienten i centrum),
      diskuterer etiske dilemmaer, og hvordan disse bedst kan håndteres. 
  4. Projektdimensionen fokuserer på kreativitet og samskabelse i
      tværprofessionelt samarbejde, og diskuterer styrker og svagheder,
      muligheder og risici ved disse tilgange.

 

Forud for det første seminar, arbejder hver enkelt deltager med en individuel projektidé, der under forløbet modnes til en projektbeskrivelse.

 

Sideløbende med undervisningen arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter på eget arbejdsområde.

 

Undervisningen foregår på master-niveau.

 

Hovedtemaer

Seminar 1: Den 6.-7.  september 2018

Erfaringer med tværprofessionelt samspil – herunder praktiske øvelser.

 

Seminar 2: Den 11.-12. oktober 2018

Ledelse af tværprofessionelt samarbejde – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 3: Den 29.-30.  november 2018 
Udvikling af tværprofessionelt lederskab – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 4: Den 6.–7.  december 2018
Den permanente forandring – tværprofessionelt lederskab kan ikke bestemmes en gang for alle, men vil kontinuerligt rumme nye udfordringer. Hvordan klæder vi os bedst på til det?

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies