Skip to main content

TværProfessionelt Lederskab

Hvorfor TværProfessionelt Lederskab?

Inklusionsbestræbelser, ny EUD-reform, ny skolelov og arbejdstidslovgivning stiller i dag store krav til ledere på alle niveauer. Ønsket om et helhedsorienteret uddannelsessystem med smidige overgange nødvendiggør et stærkere samarbejde mellem daginstitutioner, grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Men det nødvendiggør også et forstærket samarbejde med andre involverede aktører som sundhedspleje, PPR, SSP, forvaltning og offentlighed. Kompetence- og kapacitetsudvikling inden for tværprofessionel ledelse kommer derfor på dagsordenen på alle niveauer: Hvordan kan forskellige aktører med forskellige faglige opgaver, forskellig specialistviden og forskellig ekspertkompetence arbejde bedst muligt sammen til gavn for børn og unge?
Gennem TværProfessionel Lederskab udvikler man sig gennem arbejdet med et fælles fokus, der underkastes professionsteoretisk analyse i lyset af den nyeste forskningsbaserede viden – en udvikling der sker gennem sparring med kolleger, undervisere og forskere. 

Målgruppe

TværProfessionelt Lederskab er et skræddersyet tilbud, der henvender sig til enkelt institutioner eller flere institutioner i en kommune med henblik på samarbejdet omkring undervisning og uddannelse.

 

Formål

Formålet med indsatsen er, at institutionen arbejder refleksivt, kritisk og teoretisk med tværprofessionelt lederskab støttet af forskere og undervisere, der arbejder teoretisk og praktisk med feltet. Forløbet skræddersys, og der aftales et samarbejde, der omfatter udviklingsarbejde gennem kombination af teoretisk viden om professioner og tværprofessionelt samarbejde samt praktisk arbejde med institutionens selvvalgte projektfokus. Arbejdstemaer kan være:

  • Ledelse af tværprofessionelt samarbejde
  • Udvikling af tværprofessionelt lederskab
  • Den permanente forandring – tværprofessionelt lederskab kan ikke bestemmes en gang for alle, men vil kontinuerligt rumme nye udfordringer. Hvordan klæder vi os bedst på til det?

Kontakt

For flere informationer om muligheder for udvikling af et tilbud til netop din institution/din kommune, ring til:


Koordinator
Post Doc. Gitte Miller Balslev
E-mail: gm@sdu.dk
Tlf.: 22240646

For flere informationer om muligheder for faglig vinkling, ring til:
 
UCL
Lektor Christina Handbæk Schmidt
E-mail: chhs1@ucl.dk
Tlf.: 30135532

 

UC SYD
Lektor Ove Outzen
E-mail: oout@ucsyd.dk
Tlf.: 61332602

SDU
Professor Katrin Hjort
E-mail: katrinh@sdu.dk
Tlf.: 65502830

Sidst opdateret: 31.08.2018