Menu

TværProfessionelt Lederskab


Hvorfor TværProfessionelt Lederskab?

Inklusionsbestræbelser, ny skolelov og arbejdstidslovgivning stiller i dag store krav til ledere på alle niveauer. Ønsket om et helhedsorienteret uddannelsessystem med smidige overgange nødvendiggør et stærkere samarbejde mellem daginstitutioner, grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Men det nødvendiggør også et forstærket samarbejde med andre involverede aktører som sundhedspleje, PPR, SSP, forvaltning og offentlighed. Kompetence- og kapacitetsudvikling inden for tværprofessionel ledelse kommer derfor på dagsordenen på alle niveauer: Hvordan kan forskellige aktører med forskellige faglige opgaver, forskellig specialistviden og forskellig ekspertkompetence arbejde bedst muligt sammen til gavn for børn og unge?
Gennem TværProfessionel Lederskab videreuddanner man sig gennem arbejdet med et individuelt valgt projekt, der underkastes professionsteoretisk analyse i lyset af den nyeste forskningsbaserede viden – en udvikling der sker gennem sparring med kolleger, undervisere og forskere.
 

Deltagerprofil

TværProfessionelt Lederskab henvender sig til ledere, mellemledere, herunder team- og projektledere, samt øvrige ressourcepersoner, der ønsker at udvikle samarbejdet omkring undervisning og uddannelse gennem en kombination af teoretisk viden om professioner og professionalisering og praktiske øvelser.

 

Formål

Formålet med uddannelsesforløbet er, at den studerende arbejder refleksivt, kritisk og teoretisk med tværprofessionelt lederskab, herunder deltager i udviklingsarbejder, der omfatter faglige og kollegiale samarbejder i en konkret kontekst.

 

Hovedtemaer

Seminar 1: 6.-7.  september 2018

Erfaringer med tværprofessionelt samspil – herunder praktiske øvelser.

 

Seminar 2: 11.-12. oktober 2018

Ledelse af tværprofessionelt samarbejde – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 3:  29.-30.  november 2018 
Udvikling af tværprofessionelt lederskab – teoretisk og praktisk.

 

Seminar 4: 6.–7.  december 2018
 Den permanente forandring – tværprofessionelt lederskab kan ikke bestemmes en gang for alle, men vil kontinuerligt rumme nye udfordringer. Hvordan klæder vi os bedst på til det?

 

Se informationsfolder for TværProfessionelt Lederskab

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies