Menu

Undervisning og Eksamen

Undervisning

Undervisningen er forskningsbaseret og består af forskellige typer af oplæg:

  ·Ekspertoplæg – fordybelse i ny forskning

  ·Teorioplæg – grundlæggende teorier som udgangspunkt for fælles
     analyse på holdet

  ·Metodeoplæg – oplæg om didaktiske metoder og projekt- udvikling

 

De forskellige oplægsformer inspirerer til nye perspektiver på deltagernes individuelle projekter. Desuden inddrages øvelser, hvor deltagerne arbejder i grupper med blandt andet eget udviklingsprojekt.

 

I undervisningen arbejdes med fem typer litteratur, der:

  ·beskriver skoleområdets forandrede styringsvirkelighed
  ·adresserer de didaktiske grundspørgsmål, der sætter den studerende i 
     stand til at præcisere problemstillingen for projektet, og som 
     knytter sig til de temaer, projektarbejdet rejser
  ·
er knyttet til pædagogiske undersøgelsesmetoder (observationer,
     interviews, spørgeskemaundersøgelser mv.)

  ·diskuterer etiske problemstillinger i forbindelse med den forandring
     som projektet tilsigter

  ·formidler teorier og teoridannelser om projektledelse i
     udviklingsprojekter, organisatorisk læring og kollegial ledelse
     forbundet hermed.

 

Forløbet tilrettelægges med fire 2-dages seminarer over ét år. Imellem de enkelte seminarer arbejder deltagerne med eget projekt, og modtager vejledning og sparring ved forskere/undervisere samt indgår i gensidig kollegial sparring.

 

Tilkøbes eksamen, skrives eksamenssynopsis på et femte seminar med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

 

Undervisningsdatoer

Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg

 

Seminar 1: 17.-18. september 2018
Diagnosticering – Hvad?

 

Seminar 2: 29.-30. oktober 2018
Programteori og didaktisk analyse – Hvorfor?

 

Seminar 3: 7.-8. januar 2019
Evaluering – Hvor er vi?

 

Seminar 4: 28. februar - 1. marts 2019
Permanens og forankring – Hvorhen?

 

Tilkøbes eksamen til 5.000 kr, skrives eksamenssynopsis på et femte seminar den 25.-26. april 2019. Eksamen foregår ultimo maj 2019.

 

Eksamen

Vælger man at afslutte med eksamen, tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider, hvoraf mellem halvdelen og to tredjedele er fælles- læste tekster og resten er individuelt valgte tekster med reference til eget projekt.

 

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastningen på forløbet svarer til 15 ECTS. Man skal regne med at afse 10-15 timer om ugen til at studere, inkl. seminarer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies