Skip to main content

Undervisning og Eksamen

Undervisning

Undervisningen er forskningsbaseret og består af forskellige typer af oplæg:

  • Ekspertoplæg – fordybelse i ny forskning
  • Teorioplæg – grundlæggende teorier som udgangspunkt for fælles analyse på holdet
  • Metodeoplæg – oplæg om didaktiske metoder og projekt- udvikling

De forskellige oplægsformer inspirerer til nye perspektiver på deltagernes individuelle projekter. Desuden inddrages øvelser, hvor deltagerne arbejder i grupper med blandt andet eget udviklingsprojekt.

 

I undervisningen arbejdes med fem typer litteratur, der:

  • beskriver skoleområdets forandrede styringsvirkelighed
  • adresserer de didaktiske grundspørgsmål, der sætter den studerende i  stand til at præcisere problemstillingen for projektet, og som knytter sig til de temaer, projektarbejdet rejser
  • er knyttet til pædagogiske undersøgelsesmetoder (observationer, interviews, spørgeskemaundersøgelser mv.)
  • diskuterer etiske problemstillinger i forbindelse med den forandring som projektet tilsigter
  • formidler teorier og teoridannelser om projektledelse i udviklingsprojekter, organisatorisk læring og kollegial ledelse forbundet hermed.

Forløbet tilrettelægges med fire 2-dages seminarer over ét år. Imellem de enkelte seminarer arbejder deltagerne med eget projekt, og modtager vejledning og sparring ved forskere/undervisere samt indgår i gensidig kollegial sparring.

 

Tilkøbes eksamen, skrives eksamenssynopsis på et femte seminar med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

 

Eksamen

Vælger man at afslutte med eksamen, tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider, hvoraf mellem halvdelen og to tredjedele er fælles- læste tekster og resten er individuelt valgte tekster med reference til eget projekt.

Eksamen tilkøbes til 5.000 kr, der skrives eksamenssynopsis på et femte seminar den 28.-29. november 2019. Eksamen foregår ultimo januar 2020.

 

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastningen på forløbet svarer til 15 ECTS. Man skal regne med at afse 10-15 timer om ugen til at studere, inkl. seminarer.

Sidst opdateret: 07.12.2018