Menu

Kursets indhold

Ledelse, Didaktik og Udvikling er bygget op omkring fem dimensioner, der kvalificerer udviklingsarbejder i organisationerne, og opdaterer deltagernes kompetencer:

1.      Styringsdimensionen tematiserer aktuel styringsvirkelighed og
          politiske krav, der rettes mod organisationerne og deres kontekst.

2.      Didaktikdimensionen tematiserer og reflekterer over den konkrete
          undervisning og viderefører didaktiske tematikker

3.      Den professionsetiske dimension behandler spørgsmål om ansvar
          og risiko i relationer omkring elever og fagprofessionelle

4.     Projektdimensionen fokuserer på projektledelse og på systematik i
          gennemførelse og organisationsforankring

5.      Organisationsdimensionen fokuserer på det valgte projekts status i
          relation til den studerendes organisation

 

Forud for det første seminar, arbejder hver enkelt deltager med en individuel projektidé, der under forløbet modnes til en projektbeskrivelse.

 

Sideløbende med undervisningen arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen organisation typisk i relation til besluttede indsatsområder.

 

Undervisningen foregår på master-niveau.

Hovedtemaer

Seminar 1: Den 5.-6. marts 2018
Diagnosticering – Hvad?

 

Seminar 2: Den 17.-18. maj 2018
Programteori og didaktisk analyse – Hvorfor?

 

Seminar 3: Den 17.-18.  september 2018
Evaluering – Hvor er vi?

 

Seminar 4: Den 29.-30. oktober  2018
Permanens og forankring – Hvorhen?

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies