Skip to main content

Kursets indhold

Ledelse, Didaktik og Udvikling er bygget op omkring fem dimensioner, der kvalificerer udviklingsarbejder i organisationerne, og opdaterer deltagernes kompetencer: 

1.      Styringsdimensionen tematiserer aktuel styringsvirkelighed og politiske krav, der rettes mod organisationerne og deres kontekst
2.      Didaktikdimensionen tematiserer og reflekterer over den konkrete undervisning og viderefører didaktiske tematikker
3.      Den professionsetiske dimension behandler spørgsmål om ansvar og risiko i relationer omkring elever og fagprofessionelle
4.      Projektdimensionen fokuserer på projektledelse og på systematik i gennemførelse og organisationsforankring
5.      Organisationsdimensionen fokuserer på det valgte projekts status i relation til den studerendes organisation 

Forud for det første seminar, arbejder hver enkelt deltager med en individuel projektidé, der under forløbet modnes til en projektbeskrivelse.

Sideløbende med undervisningen arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen organisation typisk i relation til besluttede indsatsområder.

 

Undervisningen foregår på master-niveau.

Hovedtemaer

Seminar 1: Diagnosticering – Hvad?

Seminar 2: Programteori og didaktisk analyse – Hvorfor?

Seminar 3: Evaluering – Hvor er vi?

Seminar 4: Permanens og forankring – Hvorhen?

Sidst opdateret: 14.09.2018