Skip to main content

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne vil bl.a. blive inddraget i forbindelse med akkreditering af uddannelserne og skal herudover bidrage til:

• at sikre, at studierne konstant er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
• at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
• at udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Instituttet har følgende aftagerpaneler:
Aftagerpanel for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier
Aftagerpanel for Filosofi
Aftagerpanel for Masteruddannelsen i Børne- og Ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser
Aftagerpanel for Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik
Aftagerpanel for Masteruddannelsen Deutschland heute
Aftagerpanel for Pædagogik