Verdensmålsudvalg

Verdensmålsudvalg

Medlemmer

  • Anette H. Grønning
  • Christina Bruun Levinsen
  • David Binzer
  • Gitte Miller Balslev
  • Michael Paulsen
  • Morten Henriksen
  • Nikolaj Elf
  • Per Krogh Hansen
  • Peter Wolsing
  • Marianne Horn