Menu

Universiteternes Gymnasiedage

Universiteternes Gymnasiedage 2017 om “Overgange i uddannelsessystemet” er nu vel overstået. Tak til alle, der bidrog og deltog.

Konferencen havde blandt andet fokus på Reform 2017, og her kan I se Tony Andersens interview med Mette Pless, Lektor og ph.d CEFU,  og Anders Ladegaard, Centerleder ULL, hvor de kvalificerer karrierelæringsbegrebet i et dannelsesperspektiv. Brug gerne klippet til at diskutere og kvalificere begrebet yderligere på skolerne – og så glæder vi os til at se jer til næste års UG-dage, som holdes den 25. - 26. september 2018. I videoen refererer Mette Pless til en karrierelæringsmodel og en undersøgelse af karrierelæring i gymnasiet, som findes til højre. 

 

Universiteternes Gymnasiedage er udviklet i samarbejde mellem Ålborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet, som i konsortium udbyder og udvikler teoretisk pædagogikum. Gennem dette samarbejde har vi kunnet invitere en række kendte forskere samt lærere, ledere og elever til at udveksle viden og erfaringer og derigennem give mulige svar på de spørgsmål og problemstillinger, som UG-dage og hverdagen på netop den ungdomsuddannelse, du er engageret i, rejser. Formålet med dagene er, at du får yderligere input til, at I på din institution kan kvalificere arbejdet med overgange mellem uddannelsesinstitutioner. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års konference den 25. og 26. september 2018.

Midtvejsevaluering af forsøg med karrierelæring i gymnasiet

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet

Læs mere

Presseomtale fra konferencen

Se artiklen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies