Skip to main content

Alle ph.d.-studerende under Det humanistiske Fakultet er indskrevet ved Ph.d.-skolen, som organiserer ph.d.-uddannelsen under Det humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet. Skolens opgave er via vejledning og kursusudbud at sikre det højeste faglige niveau i uddannelsen. Skolen arbejder på at sikre, at den ph.d.-studerendes uddannelse gennemføres succesfuldt og på normeret tid. Dette gøres blandt igennem evaluering og prøveforsvar. Dertil kommer, at Ph.d.-skolen holder evaluerende samtaler med den ph.d.-studerende og sørger for, at den ph.d.-studerende følger sin ph.d.-plan. Eventuelle ændringer i ph.d.-planen skal godkendes af Ph.d.-skolen. 

Sidst opdateret: 27.08.2020