Skip to main content

Ph.d.-afhandling og -forsvar

Du bedes to måneder før forventet indlevering af afhandlingen varsle indleveringen. Insti­tut­tets ph.d.-administration fremsender forinden et skema, du bedes udfylde og returnere. Når vi ved, hvornår vi kan forvente at modtage din afhandling, kan vi påbegynde arbejdet med at nedsætte et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af en formand fra SDU og to udefrakommende medlemmer, hvoraf mindst et medlem er fra udlandet. Derudover tilstræbes en repræsentation af begge køn i udvalget. 

Du har mulighed for et prøveforsvar.

Sidst opdateret: 14.08.2020