Skip to main content
#Mød forskeren

Solveig Troelsen

Forkastet eller anerkendt? - et eksplorativt studie i vurdering af elevers produktive literacy-kompetencer ved FP9 dansk

Projektet undersøger hvilke skrivekompetencer det kræver af eleverne at bestå folkeskolens afgangsprøver i dansk skriftlig fremstilling i en tid hvor der stilles stadig større krav til skrivning for at kunne komme videre i uddannelsessystemet og fungere i sociale og erhvervsmæssige sammenhænge. Det gøres ved at undersøge prøvekonstruktionen, de tekster eleverne producerer til prøverne – både dem der ikke består, og dem der vurderes som gode – og de kriterier bedømmerne anvender i vurderingen.

Sidst opdateret: 18.08.2020