Skip to main content

Rikke Olafson

Det handler om rammer... Et studie af unges brug af medier på det kulturhistoriske museum

I afhandlingen undersøges det hvorledes unge i alderen 13-23 år navigerer imellem fysiske og digitale medier på et kulturhistorisk museum. Dette undersøges på baggrund af et omfattende datamateriale, som er fremkommet gennem et længerevarende samarbejde med to grupper af unge. teoretiske rammesætning er tæt knyttet til en sociokulturel teori. Afhandlingen biddrager bl.a. til:
- Forståelsen af konteksternes betydning i uformelle læringssituationer, med fokus på unges egne italesættelser af mediebrug i konteksterne.
- Et metodisk analytisk perspektiv på hvorledes unges tilgang til deltagelse i projekter som dette og interaktion i grupper påvirkes under et længerevarende samarbejde.

Sidst opdateret: 18.08.2020