Skip to main content

Niels Glæsner Mandøe

Fusionens rationaliteter - Institutionssammenlægning i professionshøjskolerne som løsning og problem

Mit ph.d.-projekt beskriver en række processer, som udspiller sig, når institutioner lægges sammen i professionshøjskolesektoren. Projektet er baseret på et casestudie af en omorganisering som involverer to pædagoguddannelsers fusion ind i et stort campusbyggeri. Inden for en analytisk ramme inspireret af traditionen fra Michel Foucault, undersøger jeg fusionen som en styringsstrategi, som etablerer en forbindelse mellem politiske og organisatoriske rationaliteter, konkrete ledelsespraksisser samt pædagogiske selvforståelser og narrativer

Sidst opdateret: 18.08.2020